Stand van zaken herinrichting stationsomgeving Liedekerke – 30 april 2015

Aan het station van Liedekerke plaatst Infrabel dit weekend de spoorbakken op de tunnelwanden waarmee de nieuwe brug definitief vorm krijgt. De bouw van de nieuwe tunnel komt daarmee in een cruciale fase.

Het gaat dit weekend om een eerste deel van de definitieve spoorbakken van de nieuwe tunnel. In het weekend van 9 mei volgt het tweede deel van deze werken.

In deze grote, zware spoorbakken komen de treinsporen te liggen. Tegelijk vormt de constructie ook het dak van de nieuwe tunnel, wat betekent dat alles goed in elkaar moet passen. Hiervoor werd een nauwkeurige planning opgemaakt.

Parkeersituatie wijzigt

Door de werken verdwijnen tijdelijk een aantal parkeerplaatsen. De beide stationsparkings worden afgesloten om de werken veilig te kunnen uitvoeren, op deze tijdstippen: 

Grote gemeenteparking (kant industrieterrein) sluit vanaf 29 april (20 uur) tot 4 mei en vanaf 7 mei (20 uur) tot 11 mei

Langgerekte parking NMBS sluit vanaf 2 mei (middernacht) tot 3 mei (18 uur) en vanaf 9 mei (middernacht) tot 9 mei (18 uur)

De gemeente heeft bijkomende parkeerplaatsen aangebracht langs de Affligemsestraat en een deel van de parking aan de Ommegangstraat/Muilenstraat wordt ter beschikking gesteld voor lang parkeren.

Parkeren met een inwonerskaart of abonnement is ook nog mogelijk in het industriegebied van de Nijverheidszone Begijnenmeers

Planning van de werken

Vrijdagnacht, na het passeren van de laatste trein, gaat de spoorlijn tussen Denderleeuw en Ternat (L50) buiten dienst. Specialisten van Infrabel halen daarna de elektrische (3.000 Volt) en mechanische spanning (trekkracht tussen 1.000 en 2.000 kg) van de bovenleiding. Dat is nodig om de bovenleiding uit elkaar te kunnen trekken en de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Vervolgens breken de spoorarbeiders de sporen uit aan het station van Liedekerke. Na het uitgraven van het talud worden de voorlopige brugdekken verwijderd om plaats te maken voor twee nieuwe spoorbakken. Een kraan van 500 ton laat één voor één de zware constructies voorzichtig tussen de bovenleiding zakken. Hierbij wordt de grootste uitdaging het uitvoeren van de werken binnen de beperkte ruimte.

Na het plaatsen van de spoorbakken worden de zogenaamde perrondekken geïnstalleerd. Deze constructies zijn de fundamenten waar de nieuwe perrons op komen te liggen. Nadat alles op zijn plaats ligt, vullen we de hellingen nog aan met grond. In een latere fase worden de perrons in Liedekerke nog verhoogd (75cm) en verlengd (350m).

Na het uitvoeren van de werken worden de sporen en de bovenleiding opnieuw in hun oorspronkelijke staat hersteld. Zoals eerder aangegeven wordt in het weekend van 9 en 10 mei heel deze werkwijze herhaald voor het andere spoor (L50A2) in Liedekerke.

Vervangbussen

Om de werkzaamheden veilig en vlot te doen verlopen, kunnen er geen treinen rijden van vrijdagavond tot maandagochtend tussen Dederleeuw en Ternat. In de nacht van zaterdag op zondag van 22 uur tot 6 uur zal er ook geen treinverkeer zijn tussen Denderleeuw en Jette.

De NMBS voorziet in vervangbussen en een alternatieve treindienst zodat reizigers steeds op hun bestemming raken. Ook deze maatregelen zullen tijdens het weekend van 9 en 10 opnieuw genomen worden.

Betere bereikbaarheid

De nieuwe tunnel aan het station is breder dan de bestaande tunnel wat de doorstroming en de veiligheid van het verkeer verbetert. Daarnaast verbetert met de herinrichting ook de bereikbaarheid van het station zelf.

De drie perrons worden bereikbaar langs beide kanten van de gewestweg zodat reizigers de drukke straat niet meer moeten oversteken om het station te bereiken.

Afwerking tunnels

De nieuwe tunnel wordt de komende maanden verder afgewerkt. Van de bestaande tunnel onder de sporen maken we een fietstunnel en voorzien we van een overdekte fietsenstalling.

Die werken zullen met weinig veranderingen voor het verkeer gepaard gaan. Het verkeer zal de oude of de nieuwe tunnel gebruiken, maar dat zal netjes gesignaleerd worden met borden en er zullen geen omleidingen in voege zijn zoals voordien (toen de rotonde afgesloten was).