Denderleeuw in beroep tegen verdere leemontginning

Het gemeentebestuur van Denderleeuw gaat bij de Vlaamse minister van Leefmilieu in beroep tegen de milieuvergunning die de firma Vandersanden Steenfabrieken nv onlangs kreeg voor het verder exploiteren van de leemontginning in de ‘Vlamoven’ in Denderleeuw.

Vandersanden Steenfabrieken nv diende in oktober vorig jaar een aanvraag in bij de Oost-Vlaamse deputatie om de bestaande milieuvergunning voor de leemontginning in de Vinkenstraat te hernieuwen.

Tijdens het openbaar onderzoek in november werden drie bezwaarschriften en twee petities ingediend waarin buurtbewoners hun bezorgdheden uitten.

Het schepencollege van Denderleeuw gaf een ongunstig milieuadvies, maar dat overtuigde de deputatie blijkbaar niet, want het bedrijf kreeg op 13 februari zijn milieuvergunning voor het verder exploiteren van de leemontginning.

‘Wij zijn van oordeel dat er bij de vergunningverlening door de deputatie van Oost-Vlaanderen niet genoeg rekening gehouden is met de elementen uit het ongunstig advies’, stelt schepen van Milieu Sofie Renders (CD&V).

‘Denk maar aan de mobiliteitsproblemen die het aan- en afrijden van de vrachtwagens met zich mee brengen. En de mogelijke geluidshinder voor de omliggende woningen.’

Het beroep werd alvast ontvankelijk verklaard. De minister heeft tot half augustus om een uitspraak te doen.