3 weken verkeershinder door herstellingswerken Brusselsesteenweg en Pontbeeklaan Zellik.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert herstellingswerken uit op de Brusselsesteenweg en Pontbeeklaan (N9) in Zellik, Asse. De betonplaten zijn op enkele plaatsen verzakt of vertonen ernstige gebreken. In afwachting van grondige onderhoudswerken, voeren we daarom nu al lokale herstellingen uit in 3 zones. Op die manier maken we rijden over de Pontbeeklaan op korte termijn terug comfortabeler.

Wat doen we waar?

  • Zone 1 – Brusselsesteenweg (N9) op de weghelft richting Brussel net voor het kruispunt met de Kortemansstraat: we vernieuwen de gebroken en verzakte betonplaten.
  • Zone 2 – verschillende locaties op de Pontbeeklaan (N9) op de weghelft richting Brussel tussen de afgesloten afrit N9c van de Brusselsesteenweg (N9) en de Vliegwezenlaan: we vernieuwen een stuk van het gewapend beton en leggen er een nieuwe laag asfalt over.
  • Zone 3 – Pontbeeklaan (N9) op de weghelft richting Asse ter hoogte van het begin van de busbaan: we vernieuwen een stuk van het gewapend beton en leggen er een nieuwe laag asfalt over.

3 weken werken: steeds een rijstrook open

De herstellingswerken starten op 22 januari 2024 en duren 3 weken

  • Week van 22 januari: zone 1 op de Brusselsesteenweg (N9)
  • 29 januari tot 10 februari: gelijktijdige werken op zones 2 en 3 op de Pontbeeklaan (N9)

De hinder blijft beperkt en er blijft steeds een rijstrook open voor het verkeer.

  • Aan het kruispunt met de Kortemansstraat geldt al een snelheidsbeperking van 30 km/u.
  • De bushalte ‘Zellik Moleken’ richting Brussel is buiten gebruik tijdens de werken op de eerste locatie (22 – 28 januari 2024). De Lijn voorziet een tijdelijke bushalte net voor de werfzone, ter hoogte van de parking van het bedrijf FACQ.
  • Op de derde locatie vinden de werken plaats op de busstrook en zijn beide rijstroken open voor verkeer.

De timings zijn afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Bij winters weer schuiven de werken op. Zodra we meer informatie hebben over de hinder, leest u dat op deze webpagina.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk