Ringdossier Asse alweer op de lange baan? Werken niet voor de eerste 5 jaar.

ASSE – De Ring rond Asse heeft al vele jaren heel wat voeten in de aarde. Een bevraging van Persinfo bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zegt ons dat het ambitieuze project opnieuw vertraging heeft opgelopen. “We moeten nog vele jaren geduld oefenen”, klinkt het bij het AWV.

De steeds meer aanzwellende files in Asse zijn de inwoners, bestuurders en de gemeente al vele jaren meer dan beu. Tellingen wijzen uit dat gemiddeld meer dan 25.000 wagens per dag het centrum doorkruisen. Om al deze verkeersstromen beter te kanaliseren is er al vele jaren spraken van een rondweg rond Asse. Al zien veel inwoners de plannen als een ‘ring door Asse’. Daarbij moeten woningen onteigend worden en wordt waardevol natuurgebied doorkruist. Het dossier zorgt dan ook al vele jaren voor verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders.

In 2000 keurde de Vlaamse Regering ondanks fel protest een tracé goed. In 2008 werd een eerste deelfase uit de rondweg gerealiseerd tussen de spooroverweg en het huidige rondpunt richting Huinegem en Mollem industrie. Kort nadien, in februari 2009 werden de andere delen van het tracé van tafel geveegd door de Raad van State. Het dossier was terug naar af. De verkeersellende werd alleen maar groter.

Plannen en uitvoering

In juni 2019 werd dan een voorontwerp voor de ‘Rondweg Asse’ voorgesteld door het AWV en het gemeentebestuur. De nieuwe Assese bewindsploeg van CD&V en N-VA had een strijdpunt gemaakt van het ‘ringdossier’. “We moeten de rondweg binnen de zes jaar realiseren”, klonk het toen. Enkele maanden later in september 2019 kon de bevolking op een infovergadering kennismaken met de plannen. Een ontwerp zou volgens het AWV toen klaar zijn in 2020 of begin 2021.

In juli 2022 werd dan een nieuwe ‘infomarkt’ georganiseerd. Bewoners en belanghebbenden konden opmerkingen en suggesties doorgeven op de infomarkt of via een digitaal platform. Er was veel ongerustheid en boosheid bij de mensen die onteigend zouden worden. Ook werden er tal van opmerkingen gemaakt over het behoud van de natte en waardevolle natuur en de verstoring van de ringweg in het heuvelachtige landschap.

Definitief ontwerp pas eind 2024 uitgewerkt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat bij monde van woordvoerder Anton De Coster weten dat er het afgelopen jaar heel wat voorbereidend onderzoek geweest is. Er gebeurden metingen en onderzoek op het terrein. “Er kwamen ook heel veel opmerkingen en suggesties op de plannen. Wie een vraag stelde kreeg een persoonlijk antwoord. Al deze suggesties en opmerkingen werden gebundeld op onze website en meegenomen in het verdere ontwerpproces”, aldus De Coster. “Door alle opmerkingen volgen er nog bijkomende onderzoeken en ook het archeologisch onderzoek werd reeds opgestart. Hierdoor neemt het milieueffectenonderzoek (MER) meer tijd in beslag. Het definitieve ontwerp zal daardoor pas eind 2024 kunnen worden uitgewerkt”, klinkt het bij het AWV.

Het AWV is dan opnieuw van plan om klankbordgroepen te organiseren om in dialoog te treden met de aanwezigen. De rondweg blijft een grote bezorgdheid van de inwoners van Asse, maar bij uitbreiding van de hele regio noopt het agentschap tot meer duiding op hun website. “Er zal bijkomende info gegeven worden over hoe men geluidsoverlast bestudeerd en welke maatregelen we allemaal kunnen nemen om deze te verhinderen” aldus Anton De Coster.

Bijkomende onteigening panden en gronden

Een aantal panden en gronden werd reeds onteigend. Vele daarvan staan nu te verkommeren in het centrum van Asse. “In 2024 zullen we enkele panden slopen die in slechte staat zijn. We zijn ook nog steeds bezig met het verwerven van bijkomende panden en gronden en gaan daarvoor in onderhandeling met de eigenaars.

Omleidingsweg niet voor de eerste vijf jaar.

“We kunnen vandaag nog altijd niet zeggen wanneer de werken zullen starten” zegt het AWV. Wel is duidelijk dat door de vele vertragingen en allerhande bijkomende studies de eerste spadesteek nog niet voor kortelings zal zijn. “Wanneer het MER is afgerond en het ontwerp verder is uitgewerkt, moet de Vlaamse Regering budget vrijmaken om de werken te starten. Zodra die budgetten er zijn kan het AWV een omgevingsvergunning aanvragen en kan een aannemer worden gekozen.”

En dan moet nog een omleidingsweg worden voorzien om het bijkomende fileleed door de grootscheepse werken op te vangen. “Het is zo dat de bouw van de omleidingsweg niet voorzien is voor de eerste vijf jaar”, besluit De Coster. BRON Persinfo

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk