Opnieuw verschillende aanvragen voor kleine en grote windturbines in Asse

Er zijn opnieuw verschillende vergunningsaanvragen ingediend voor de plaatsing van zowel kleine als grote windturbines in Asse. In sommige gevallen is het openbaar onderzoek nog lopende, het is dus nog niet zeker of ze allemaal vergund zullen worden.

Sinds 2015 staan er rond het industrieterrein Z.5. Mollem al vier windturbines van burgercoöperatie Ecopower. Die leveren samen al stroom voor 6.000 Vlaamse huishoudens. Sindsdien zijn er geen nieuwe turbines meer bijgekomen, al lijkt de interesse opnieuw toe te nemen. Begin dit jaar was er al de aanvraag van Elicio NV voor de bouw van twee windturbines in de Isidoor Crockaertstraat in Zellik. De aanvraag stuitte toen op veel onvrede in de buurt omdat de buurtbewoners op geen enkele manier geïnformeerd waren en de turbines ook te dicht bij woongebied zou komen te staan.

Het college van Burgemeester en Schepenen gaf hiervoor een ongustig advies waarna de aanvraag op 19 januari werd ingetrokken. Nu heeft het bedrijf de plannen aangepast en een nieuwe aanvraag ingediend. Die lijkt niet veel af te wijken van de eerste aanvraag, het gaat nog steeds om twee windturbines met een tiphoogte van 180 meter. Het openbaar onderzoek hiervoor ging net van start en loopt nog tot en met 18 augustus. Tot dan kan iedereen de plannen inkijken en eventueel bezwaar indienen via het omgevingsloket.

Ondertussen heeft het bedrijf Storm in juni een infovergadering georganiseerd voor de plaatsing van een windmolen ten zuiden van Z.5. Mollem in de omgeving van Heierveld. Deze zou een tiphoogte van 200 meter hebben en 5.624 huishoudens van energie kunnen voorzien. Hier werd de vergunningsaanvraag nog niet ingediend.

Het gemeentebestuur ontving daarnaast recent ook nog drie aanvragen van landbouwers voor de plaatsing van kleinere windmolens met een tiphoogte van 21,6 meter voor het opwekken van hun eigen stroom. Een van de aanvragen werd al geweigerd omdat de eventuele hinder onvoldoende werd onderzocht, een aanvraag in de Hammestraat werd gegund. In Mollem loopt een derde openbaar onderzoek nog tot en met 6 augustus.

Ook bij het gemeentebestuur zien ze de interesse in windturbines toenemen. In haar klimaatactieplant 2030 staat de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen met veertig procent terug te dringen. “Wij zeggen zeker niet bij voorbaat nee tegen windturbines”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest (N-VA). “In 2009 al werd er een gemeentelijke visienote hernieuwbare energie opgesteld en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarin werden vijf zoekzones goedgekeurd waarbinnen de plaatsing van windturbines kan worden onderzocht.”

Ondertussen heeft het gemeentebestuur voor de vergunningsaanvragen van grotere windmolens enkel nog een adviserende bevoegdheid en is het de Vlaamse regering die de vergunning al dan niet toekent. “Voor ons is het belangrijk dat zulke aanvragen altijd in samenspraak met de buurt gebeuren, dat de locatie niet storend is voor mens en dier en dat er een participatief verhaal aan verbonden is, bijvoorbeeld dat buren kunnen intekenen in de coöperatieve”, zegt de schepen.

Een standpunt innemen over de plannen voor de grote windturbines in Zellik en Mollem wil de schepen nog niet doen, maar veel enthousiasme binnen het gemeentebestuur lijkt er niet voor te zijn. “We moeten de dossiers nog in detail bespreken maar mogelijk nemen we een raadsman onder de arm die ons hierin het nodige advies kan geven”, besluit schepen Verbiest.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk