Aangepaste verkeersmaatregelen Brusselsesteenweg voor veilige oversteek van schoolkinderen

Met de start van de laatste fase van de herinrichting van de Brusselsesteenweg dienen de schoolgaande kinderen een omleiding te volgen om hun school te bereiken. We stelden vast dat de signalisatie voor verwarring zorgt of niet wordt gerespecteerd waardoor de veiligheid in het gedrang komt.

Sinds begin dit jaar is de aannemer op de N9 tussen Vaal en Stevensveld aan de laatste fase begonnen. Daarbij werd ervoor gekozen om voetgangers en fietsers zo lang als mogelijk de P. Ascanusstraat te laten gebruiken omdat zowel de gemeente, de politie, het Agentschap Wegen en Verkeer als de aannemer beseften dat het afsluiten van deze straat een grote impact zou hebben op de bereikbaarheid van de scholen in Walfergem. Bijkomend is het in deze werffase aan kruispunt Vaal niet evident om een duidelijke en veilige situatie voor alle weggebruikers te cre√ęren.

Aan de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers t.h.v. Vaal stelden we de voorbije week vast dat de signalisatie bij vele bestuurders voor verwarring zorgt. Daarop stuurden we signalisatie onmiddellijk bij. Dit had echter niet het gewenste resultaat. We stelden nog met de regelmaat van de klok vast dat het rode licht aan de oversteekplaats voor voetgangers wordt genegeerd. Dit maakt duidelijk dat deze situatie niet houdbaar is tot het einde van de werken.

De veiligheid van kinderen staat voorop. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om het werfverkeer richting Asse tijdens de laatste fase van de werken, een kleine omleiding te laten volgen via Bergveld, Lindelaan en Vaal. Dit zal voor wat extra hinder zorgen in deze straten, maar omdat de rioleringswerken goed vorderen, zal het aantal werftransporten eerder beperkt zijn tot enkele bewegingen per dag en uiteraard enkel op werkdagen. Dit betekent dat werfverkeer tussen Stevensveld en Bergveld wel nog tegen de rijrichting in zal rijden, met behulp van verkeerslichten.

Volgende verkeersmaatregelen zijn van toepassing:

  • Bergveld wordt opengesteld t.h.v. de N9, maar enkel om Bergveld in te rijden. Bergveld uitrijden is om veiligheidsredenen verboden. De apotheek blijft bereikbaar zoals in de huidige situatie.
  • De Lindelaan wordt over de volledige lengte dubbele richting en blijft zone 30.
  • In de Lindelaan wordt, richting Vaal, een parkeerverbod ingesteld om zowel fietsers als het werfverkeer voldoende ruimte te geven. Vanaf het kruispunt met Vaal tot Lindelaan 31 geldt er eveneens parkeerverbod.
  • Aan het kruispunt Lindelaan met Vaal moet het verkeer dat de Lindelaan uitrijdt, voorrang verlenen aan verkeer op Vaal. 
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk