Grootse politiecontrole in Asse en Zellik. Verschillende handelszaken dienen onmiddellijk te sluiten.

De geïntegreerde controleactie, in nauwe samenwerking met een rist inspectiediensten, spitste
zich afgelopen maandag en dinsdag hoofdzakelijk toe op autohandelaars, carrosseriebedrijven
en carwash installaties.
Een aantal handelszaken kreeg eerder een verzoek om zich in orde te stellen. De handelszaken
die niet ingingen op dit aanbod of er onvoldoende aan voldeden waren voorwerp van controle.
Maandag werden in Asse ( & Zellik) 12 handelszaken grondig gecontroleerd.

 • Drie zaken werden gesloten bij burgemeesterbevel ( met mogelijkheid om in overleg met
  gemeente een gepaste oplossing te voorzien).
 • Eén zaak werd door de politie gesloten.
 • Eén zaak kreeg opschorting van sluiting mits te voldoen aan zéér strikte voorwaarden.
 • RSZ: drie dossiers zwartwerk en één dossier illegale tewerkstelling
 • DVZ: één dossier illegaal verblijf
 • FOD Financiën: elf dossiers inzake ernstige administratieve onvolkomenheden
 • Economische inspectie: twee dossiers inzake
  Dinsdag werden nog 10 handelszaken aan een doorgedreven controle onderworpen.
 • Eén zaak kreeg in Asse opschorting van sluiting mits te voldoen aan zéér strikte
  voorwaarden.
 • De RVA startte in Zellik een onderzoek naar onterechte Covidsteun.
 • Voor één zaak in Relegem werden vier ernstige administratieve inbreuken weerhouden.
 • Verspreid over de politiezone werden verder een hele reeks dossiers opgestart wegens
  inbreuken op deeltijdse tewerkstelling, zwartwerk, onterechte uitkeringen etc

De opgelegde strikte voorwaarden zullen op zéér korte termijn worden geëvalueerd. De
betrokken handelszaken zullen dus alsnog voorwerp kunnen uitmaken van sluiting.
Het zwaartepunt van de tweedaagse actie concentreerde zich rond de N9, waar de gemeente
Asse en het Agentschap Wegen en Verkeer in het kader van de heraanleg wensen te komen tot
handelszaken die zich strikt houden aan de uitbatingsregels, ondermeer om oneerlijke
concurrente te voorkomen.
Op basis van de weerhouden inbreuken en ingewonnen informatie kondigt de recherche van
PZ AMOW nu reeds en herhaling van deze actie aan in nauwe samenwerking met ondermeer
RSZ, RIZIV, RVA, dienst Vreemdelingenzaken, FOD Financiën en Economische inspectie.
Het signaal is méér dan duidelijk. PZ AMOW en de respectievelijke besturen verwelkomen
handelszaken met open armen, mits ze zich houden aan de vigerende uitbatings- en
vergunningsverplichtingen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk