Ernstige grondwaterverontreiniging ter hoogte van site oude brandweerkazerne

De eerste resultaten van het onderzoek op het terrein van de voormalige brandweerkazerne in het centrum van Asse tonen een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater aan. Extra bodemonderzoek en maatregelen voor de omwonenden zijn dan ook nodig.

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In Asse werd hiervoor een verkennend bodemonderzoek gedaan op de site van het PIVO, de Asphaltcosite, het voetbalveld van Walfergem en het terrein van de voormalige brandweerkazerne langs de Arsenaalstraat in het centrum van Asse.

De meetresultaten op deze locatie tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is verder bodemonderzoek nodig. “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM.

Hoewel de brandweerkazerne ondertussen gesloopt is, is er dus duidelijk nog verontreiniging in de grond aanwezig. Dat komt vermoedelijk omdat de brandweer er jarenlang brandoefeningen hield en dat brandblusschuim bevatte destijds de chemische stof PFAS. De vele omwonenden die al langer in de buurt wonen, herinneren zich nog goed de oefeningen op de kasseien waarbij het schuim bij hevige wind tot in hun tuin vloog.

Op basis van deze meetresultaten adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen. Dat zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid, als er nog geen volledige wetenschappelijke kennis is over een bepaalde problematiek.

Inwoners die in een zone van 100 meter wonen, ontvingen een brief met meer uitleg. Zij eten bijvoorbeeld beter geen zelfgeteelde groenten en fruit meer, of eieren van kippen die vrij in de tuin lopen. Inwoners die in een straal van 500 meter mogen putwater niet gebruiken als drinkwater, noch om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven.

“Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben”, nuanceert Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid het gevaar. “Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk