Kort Asse: fietssuggestiestroken in centrum Relegem

Om de fietsveiligheid in de Dorpsstraat in Relegem te verbeteren, legt de firma Trafiroad deze week fietssuggestiestroken aan in de Dorpsstraat, tussen de rotonde aan de gemeentelijke basisschool en de bocht richting Poverstraat. De fietssuggestiestroken in Relegem sluiten aan op de bestaande fietspaden om zo de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd drastisch te verhogen. Aan de noordzijde van de Dorpsstraat (zijde van café De Groenvink) verwijderen we een 10-tal parkeerplaatsen en komt er een fietssuggestiestrook. Aan de zuidzijde ligt reeds een fietspad. We creëren aan deze zijde een 5-tal nieuwe parkeerplaatsen. Aan de kerk van Relegem is er voldoende parkeergelegenheid.

Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer. Fietssuggestiestroken zijn een vorm van gemengd verkeer.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws