Sloop oude schoolgebouwen Atheneum en conciërgewoning op site Vijverbeek

Het college van de gemeente Asse keurde de sloop van de voormalige gebouwen van de scholencampus Vijverbeek goed. Het gaat om het schoolgebouw en de oude conciërgewoning. De gebouwen verkeerden al geruime tijd in zeer slechte staat.

De opdracht wordt uitgevoerd door de firma Hens nv uit Wuustwezel, voor een bedrag van € 111.603,14 (incl. btw). Voor de asbestverwijdering staat de firma Asbest Cleaning Services bvba uit Leopoldsburg in.

Het gemeentebestuur kocht dit perceel in 2021 aan omwille van zijn strategische ligging: aan de rand van Asse, dichtbij het centrum, in een uniek bosgebied.

Toekomstige invulling:

o Rondweg: een deel van het perceel is gelegen op het tracé van de rondweg. Het Agentschap Wegen en Verkeeer werkt momenteel volop aan de detailstudie van de rondweg. De voetweg die momenteel langsheen het perceel loopt, zal worden vervangen door een fiets- en voetgangersbrug over de rondweg.

o Stadsrandbos: het stadsrandbos maakt verbinding met de Broekebeekvallei. Doel is de site in te richten als een publiek toegankelijk groenzone, met zowel sociale als ecologische functie. Aanleg van avontuurlijke speelzone, speelbos, picknickplaats, … op de site en realisatie van een toegangspoort naar het bos zone Putberg met kijkplatform, recreatieve wandelverbindingen, bosuitbreidingen, waterbuffering, …

o Randparking: past binnen de visie van ‘Asse schakelt’ waarbij vanop de rondweg vier invalswegen en een nieuwe verbindingsweg langs Huinegem de bereikbaarheid van het verkeersluwe centrum met zijn geschakelde pleinen garanderen. Met gratis randparkings langs de rondweg en centrumparkings langs de invalswegen vermijden we dat auto’s in het centrum rondrijden op zoek naar een parkeerplek. Er werd reeds een grote randparking gerealiseerd op de Asphaltcosite. Binnen dit kwadrant van de rondweg is dit een ideale locatie.

o Speelpleinwerking: de speelpleinwerking vindt momenteel reeds zijn onderkomen in de huidige lokalen van Vijverbeek. Op langere termijn is het de intentie van het bestuur om een vaste stek te voorzien op deze site en dit voor zowel de speelpleinwerking als de buitenschoolse kinderopvang.

o Toegang tot scholencampus via Broekeweg: na afbraak is het de bedoeling om een bijkomende toegang tot de scholencampus te realiseren via de voetweg in het verlengde van de Broekeweg. Op deze manier kunnen scholieren op een veilige manier, weg van de drukke Nieuwstraat, de campus betreden.

Er wordt gewerkt aan een masterplan waarbij de verschillende bestemmingen worden ingepast in het unieke kader

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk