Indienststelling afvalstraat maakt herinrichting parking Kapellestraat compleet

De parking in de Kapellestraat in Asse-Terheide bewees reeds vele jaren zijn nut als afzetplaats voor kinderen van de nabijgelegen school, als grote bufferparking bij evenementen in de feestzaal, bij ceremonies in de kerk of bij andere evenementen in Asse-Terheide. Bij de recente herinrichting van de Kapellestraat en het Sint-Hubertusplein werd bewust gekozen om het aantal parkeerplaatsen op de straat en het plein te verminderen om de leefbaarheid van het plein en de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving te garanderen. We concentreren zo de parkeergelegenheid op één locatie.

Parking

Er werden 80 duidelijk afgebakende parkeerplaatsen aangelegd, plus 2 plaatsen voor mindervaliden. Het parkeren van vrachtwagens is niet toegelaten op deze parking.

Achteraan op de parking kunnen kinderen veilig worden afgezet en kunnen ze via een afgescheiden pad tot aan de oversteekplaats stappen.

De parking werd aangelegd in duurzame materialen: de rijweg in waterdoorlatende klinkers en de parkeerplaatsen in betongrasdallen zodat de bodem doorlatend is. Het water dat niet kan infiltreren in de parking zelf, wordt afgeleid naar een wadi, waar het water wordt gebufferd en tijd krijgt om te infiltreren om zo het grondwater op peil houden. Enkel het overschot wordt afgevoerd naar het riool.

Op het talud werden bomen aangeplant en zullen de kinderen van de school bloembollen mogen planten in het najaar.

Afvalstraat

Er werd ook een afvalstraat voorzien. Een afvalstraat bestaat uit drie ondergrondse afvalcontainers met inwerpopeningen voor papier en karton, glas en restafval. Er zijn al enkele afvalstraten in Asse onder meer in Mergelweg, Muurveld, Molenstraat, Hopmarkt, Gentsesteenweg, Koensborre, Prieelstraat en Noorderlaan.

Enkel voor het gebruik van de restafvalcontainer moet je betalen. Je vraagt hiervoor bij Intradura een afvalkaart aan waarmee je toegang tot de container krijgt. De overige fracties (glas, papier en karton) zijn gratis. Meer info over het gebruik van de afvalstraat vind je op www.asse.be/afvalstraten.

Het is verboden om afval naast de containers te plaatsen, ongeacht de reden waarom de containers niet werken. Wie betrapt wordt, krijgt hiervoor een GAS-boete.

Schooltuin en speelzone

In samenwerking met de nabijgelegen school De Leerheide wordt ruimte voor een schooltuin voorzien. De school staat in voor het beheer van de moestuin.

De weide achter de parking is toegankelijk voor de buurt en kan als speelterrein of rustpunt worden gebruikt. Zowel de schooltuin als de speelweide zijn bereikbaar via een afzonderlijk afgescheiden wandelpad dat vertrekt ter hoogte van het kruispunt met de Oostkouter. ’s Avonds wordt het terrein door vrijwilligers afgesloten.

Bij de schooltuin werden ook fietsenstallingen voorzien.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk