Tot 10 december hinder Nieuwstraat en Steenweg Asse door nieuwe werken

Naar aanleiding van de nutswerken op Nieuwstraat en Steenweg van 4 november t.e.m. 10 december gelden volgende maatregelen.

Waarom wordt de Nieuwstraat en Steenweg afgesloten gedurende deze periode?

Initieel ontving het gemeentebestuur van verscheidene aannemers een vergunningsaanvraag voor werken tussen november 2021 en mei 2022, en dit op verschillende tijdstippen. Het gaat om sterk hinderende werken die een afgesloten deel van Steenweg en Nieuwstraat vereisen.

De werken omvatten zowel private aanvragen met aanpassingswerken aan gevels en gebouwen, het nieuwbouwproject gelegen op de hoek Nieuwstraat met Steenweg (N9), als nutsvoorzieningswerken van Fluvius en Proximus. Ook vervangt Farys tijdens deze periode de waterleiding die in het verleden voor heel wat overlast en onderspoeling van de weg zorgde.

Het bestuur kon zich niet akkoord verklaren met een versnippering en spreiding van deze werken wat gedurende maanden een impact zou hebben op de veiligheid en de bereikbaarheid van het centrum, de scholen en de handelaars.

Om de werkperiode te beperken, werden alle aannemers uitgenodigd om in onderling overleg en samen met het bestuur alle werken te coördineren binnen een kort tijdbestek. De werking en de plannen van de verschillende aannemers werden aangepast om tegelijkertijd in de zone de nodige werken uit te voeren.

Na intensief overleg met alle aannemers kozen we voor de periode tussen 4 november en 10 december. Deze periode is de meest haalbare omdat er minder kans is op weerverlet en de koopjesdagen en kerstshopping niet in het gedrang komen. Alle handelaars blijven bereikbaar gedurende deze periode.

Bovendien kunnen verscheidene werken niet tot 2022 worden uitgesteld. Dit zou ook de planning en voorbereidende werken voor het infrastructuurproject Muurveld, Hofveld en Bloklaan in de war sturen.

De werken gebeuren in 3 fasen

 • Fase 1: Steenweg richting Brussel afgesloten wegens nutswerken vanaf de Vironstraat tot in Nieuwstraat (ong. 2 weken)
 • Fase 2: Nutswerken Nieuwstraat met aansluiting op de Kalkoven, Steenweg in beide richtingen open (ong. 2 weken)
 • Fase 3: Steenweg richting Brussel afgesloten (ong. 1 week) wegens nutswerken vanaf Zeeman tot aan parking Prieelstraat.

In de Nieuwstraat geldt gedurende deze 3 fasen enkelrichtingsverkeer in de richting van Ternat.

Signalisatie en omleidingen

Er staat 1 aannemer in voor de volledige signalisatie van alle werken, nl. Fluvius. De werken van Fluvius hebben immers de grootste impact.

De werken hebben zowel een impact op de Nieuwstraat als op de Steenweg.

Er is geen ruimte om het doorgaande verkeer in beide richtingen gecombineerd met voetgangers en fietsers toe te staan.

 • De Bloklaan en het Koensborreplein blijven bereikbaar.
 • De Kerkstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Je kan het Kerkplein bereiken via de Sint-Martinusstraat die in beide richtingen wordt opengesteld.
 • Het verkeer komende van Aalst/Dendermonde kan via Nieuwstraat, Bloklaan en Boekfos richting Brussel.
 • Voor het verkeer komende van Ternat loopt de omleiding via Muurveld en Boekfos.
 • Het verkeer komende van Zellik wordt omgeleid via de N9K en rotonde richting Huinegem.

We doen dit omdat uit testprojecten heel duidelijk blijkt dat de afwikkeling van Boekfos en Huinegem met de N9 vlotter verloopt en voor minder conflicten zorgt dan wanneer we de bestaande verkeerstromen behouden.

 • Het doorgaande verkeer zonder bestemming in Asse krijgt op diverse kruispunten de boodschap Nieuwstraat te vermijden.

Vrachtverkeer

Er geldt een algemeen verbod op doorgaand vrachtverkeer +3.5 ton. Laden en lossen blijft mogelijk.

 • Vrachtverkeer voor Mollem dient de afrit Wemmel te nemen.
 • Vrachtverkeer richting Dendermonde moet via de E40, afrit Affligem.

We kondigen dit tijdig aan via de infoborden op R0 en E40 en via het Vlaamse verkeerscentrum. Op de N285 ter hoogte van de rotonde met Ternat krijgt doorgaand vrachtverkeer de boodschap dat de Nieuwstraat onderbroken is. Daar hebben ze de mogelijkheid om rechtsomkeer te maken en de oprit richting Affligem te nemen.

Opvolging

De gemeenschapswachten, politiezone AMOW en de gemeentelijke diensten volgen de aannemers en de uit te voeren werken strikt op, niet alleen wat betreft de uitvoering van de werken (zijn deze conform de aanvraag?), maar ook wat betreft de signalisatie op de weg en extra hinder. Tevens zijn er verscherpte controles op het negeren van signalisatie.

De gemeente begrijpt dat deze werken en omleidingen hinder met zich meebrengen, maar net omdat de werken nu op hetzelfde moment worden uitgevoerd, kunnen ze de uitvoeringsperiode concentreren tot enkele weken.

Zowel het gemeentebestuur als de aannemers vragen dan ook om de verkeersregels en omleiding te volgen om de werken veilig te laten verlopen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk