Gemeente start sloopwerken in Zellik om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Matexi is in samenspraak met de gemeente Asse volop bezig met de voorbereidingen voor een woon- en ontwikkelingsproject op de oude Stillemans site in Zellik. De ernstige verloedering van de site en de aanwezigheid van krakers in de leegstaande panden op het projectgronden benadrukken de dringende nood om zo snel als mogelijk over te gaan tot actie. Om de leefbaarheid en de veiligheid voor de buurt en de omgeving te verbeteren, starten op dinsdag 25 mei de sloopwerken van vijf leegstaande woningen langs de Brusselsesteenweg. De volledige site wordt volledig hermetisch afgesloten.

De gemeente Asse kreeg de laatste tijd verschillende meldingen van de politiezone AMOW dat er zich ernstige criminele feiten voordeden op de Stillemanssite en in de omgeving. De bendes en krakers, gevestigd in de leegstaande gebouwen, maken de buurt onveilig en zorgen voor heel wat overlast. De sloop van alle leegstaande gebouwen op de site is voorzien, maar de administratieve dossiers lopen vertraging op. In overleg met de gemeentelijke diensten en de politiezone AMOW onderneemt projectontwikkelaar Matexi nu bijkomende acties om de situatie op de site aan te pakken.

De vijf woningen aan de Brusselsesteenweg zullen versneld gesloopt worden. Deze werken zullen op dinsdag 25 mei van start gaan en ongeveer een maand duren. Na de sloopwerken zal de hierdoor gecreëerde vlakte ook hermetisch worden afgesloten door een externe firma.

De buurtbewoners worden via een brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken en er zullen ook verstrengde controles volgen door de politiediensten.

“We hopen hiermee de nodige maatregelen genomen te hebben om de situatie op korte termijn al te verbeteren en volgen de toestand nauw op”, aldus burgemeester Koen Van Elsen.

Ondertussen wordt er bij het Departement Omgeving aangedrongen op een versnelde behandeling van de sloopdossiers. Het afbreken van alle leegstaande gebouwen op de site is de enige duurzame oplossing om de gekende problematieken van criminele activiteiten, sluikstorten en krakers definitief van de baan te helpen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk