Digitale LED informatieborden moeten probleem zoekverkeer verminderen en informeren over wegenwerken.

Vanaf 1 maart ging in Asse is er een nieuw parkeerplan van kracht met als doel een vlotte mobiliteit, een betere geleiding, minder parkeerdruk en een gerichte digitalisering om zoekverkeer te verminderen. In het kader van een betere parkeergeleiding liet het gemeentebestuur vijf digitale informatieborden installeren.

Een parkeerplaats zoeken en vinden is niet altijd evident en leidt soms tot foutief parkeren of parkeren in woonwijken. De nieuwe, digitale parkeergeleidingsborden op de invalswegen, in combinatie met het gebruik van de applicatie (gps of smartphone), moeten dit probleem in Asse verhelpen.

Digitale informatieborden

De LED-informatieborden staan geïnstalleerd op volgende locaties:

  • Gemeenteplein (t.h.v. ING, richting Nieuwstraat)
  • Brusselsesteenweg (net voorbij Vaal, richting Asse)
  • Huinegem (net voor brugje, richting Asse)
  • Nieuwstraat (t.h.v. pleintje Muurveld, richting Asse)
  • Kalkoven (net voor Gildehof, richting Asse)

Actuele bezetting parkings

Deze digitale borden geven de actuele bezetting op de parkings weer. Iedere parking is uitgerust met een camerasysteem dat continu detecteert hoeveel parkeerplaatsen er vrij zijn. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de digitale informatieborden, zodat de automobilist weet wat de actuele stand van zaken is t.h.v. de parkeerterreinen. Dit zorgt ervoor dat automobilisten zich efficiënter kunnen parkeren en het zoekverkeer vermindert, wat zorgt voor minder verkeer in de omliggende straten, meer verkeersveiligheid en een betere leefkwaliteit in de woonstraten.

Informatie over calamiteiten of wegenwerken in realtime

Een tweede voordeel van deze digitale informatieborden is dat de gemeente bij wegenwerken of onverwachte gebeurtenissen (zoals een ongeval) in realtime kunnen informeren. “We geven de weggebruiker de juiste omleidingsroute waardoor we zoekverkeer en overlast op kleinere wegen voorkomen”, aldus schepen De Backer.

Kortere zoektijd en vlotter verkeer

Het cameraschild t.h.v. de parkings werd geïnstalleerd door CommuniThings en de digitale informatieborden door Q-lite.

CommuniThings werkt samen met Orange Belgium om Assenaren en hun bezoekers in geen tijd een vrije parkeerplaats te helpen vinden. De doorstroom van het verkeer, alsook het snel en efficiënt vinden van een geschikte parkingplaats zijn belangrijk voor zowel inwoner, bezoeker als handelaar. Het verhoogt de algemene tevredenheid, vermindert filevorming en CO22-uitstoot en vergroot de aantrekkingskracht van de aanwezige handelszaken.

App op gps of smartphone

Naast de digitale informatieborden is er ook de app ‘Parkeren in Asse’ waarmee je kan nagaan welke parkeerplaats voor jouw bestemming de beste ligging heeft en of die al dan niet gratis is. Zowel informatie over de parkings als over de Shop&Go-parkeerplaatsen wordt continu bijgewerkt en doorgestuurd terwijl je naar je bestemming rijdt.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk