Haviland krijgt nieuwe hoofdzetel op PIVO-site in Zellik

De PIVO-site in Asse wordt de locatie voor de nieuwe hoofdzetel van intercommunale Haviland. Op maandag 26 april 2021 keurde de Raad van Bestuur van Haviland de samenwerkings-overeenkomst goed met provincie Vlaams-Brabant. Die maakt de weg vrij voor de aankoop van een perceel grond op de site. Haviland zal er tegen 2024 haar administratieve diensten onderbrengen in een nieuw, toonaangevend kantoorgebouw.

Begin dit jaar weerhield de Raad van Bestuur van Haviland al een perceel grond op de PIVO-site, langs de Poverstraat naast het huidige CAW-gebouw, als meest valabele vestigingsplaats voor een nieuwe hoofdzetel. De gouverneur en deputatie van provincie Vlaams-Brabant verklaarden zich principieel akkoord en beide partijen onderhandelden een evenwichtige samenwerkingsovereenkomst. 

Definitieve startschot

Walter De Donder, voorzitter van Haviland: “De goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst geeft het definitieve startschot van onze plannen. We zijn heel tevreden dat het intensieve overleg met provincie Vlaams-Brabant heeft geleid tot een constructief voorstel, dat de basis legt voor een evenwichtige samenwerking met respect voor elkaars activiteiten. De samenwerkingsovereenkomst bevat bijkomende akkoorden over de toekomstige activiteiten, de mobiliteit en parkeermogelijkheden op en rond de site en het onderhoud en de bewaking van de infrastructuur. Een gezonde wisselwerking komt onze lokale besturen ten goede. We kijken er naar uit om van start te gaan.”

Duurzaam kantoorgebouw

PIVO, of Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, is een voormalig militair domein in Asse dat door provincie Vlaams-Brabant omgevormd werd tot een groene site met een opleidingscentrum voor politie, brandweer, hulpverlening en medewerkers van lokale besturen.

Algemeen directeur Stephan Verwee: “De PIVO-site is centraal gelegen en staat vandaag volledig in het teken van openbare dienstverlening. Dat leunt sterk aan bij ons DNA als intercommunale: onze 60 medewerkers staan dagelijk in voor de ondersteuning en ontzorging van 35 lokale besturen.” 

“Het huidige kantoorgebouw van Haviland dateert uit de jaren tachtig en beantwoordt helaas niet meer aan de huidige vereisten. In de projecten die we begeleiden voor onze lokale besturen zien we al enkele jaren een steeds groter wordend duurzaam bewustzijn. Haviland zal in de nieuwe hoofdzetel haar voorbeeldfunctie uitspelen inzake duurzame principes als circulair bouwen, hernieuwbare energie, flexibele landschapsruimtes en het Nieuwe Werken. Dat werd ook als concrete doelstelling meegegeven voor het ontwerp van het gebouw.”

Verhuis in 2024

“De komende maanden zetten we het proces stap voor stap verder. De verkoopovereenkomst van het perceel grond wordt binnenkort getekend. Het gekozen ontwerp wordt in de loop van 2021 verder verfijnd, waarna de bouw zal starten. We stellen 2024 voorop als streefdoel voor de verhuis van onze diensten.”

Topartikels bij Goeiedag.be