Baanwinkels langs Gentsesteenweg mogen parking dan toch niet uitbreiden

Enkele baanwinkels die langs de Gentsesteenweg op dezelfde site gevestigd zijn, mogen hun parking dan toch niet uitbreiden in het achtergebied. Volgens oppositieraadslid Niel Delgouffe is dat nochtans nodig om de parkeerproblematiek op te lossen.

Langs de Gentsesteenweg richting Asse-Terheide zijn op dezelfde site enkele baanwinkels gevestigd die allen dezelfde parking delen. Omdat tijdens drukke winkelmomenten de parking te klein dreigde te worden, stelde het gemeentebestuur in 2019 een startnota voor een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op om het agrarisch gebied achter de winkels te kunnen omzetten in parking.

Datzelfde gemeentebestuur besliste onlangs om het in opmaak zijnde RUP toch niet verder uit te voeren waardoor er geen extra parking achter de baanwinkels aangelegd mag worden.

“Het advies van de provinciale dienst ruimtelijke ordening was dat dit RUP niet strookt met het gemeentelijk en provinciaal beleidsplan ruimte”, legt schepen voor Ruimtelijke ordening Peter Verbiest (N-VA) uit. “Bovendien stelde een gerechtsdeurwaarder tijdens de kerstperiode van 2019, voor corona dus, vast dat de parking wel intensief gebruikt wordt maar dat er nog wel plaats is. Een uitbreiding van de parking was dus niet meer noodzakelijk”, aldus de schepen.

Oppositieraadslid Niel Delgouffe (Anders) noemt de beslissing van het gemeentebestuur lichtzinnig. “Ik stel me vragen bij het feit dat deze beslissing gebaseerd is op de eenmalige vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder. Wie er regelmatig passeert, kan vaststellen dat er wel degelijk een parkeerprobleem is langs dit deel van de Gentsesteenweg. Soms kunnen omwonenden hun oprit niet meer verlaten omdat de parkeerstroken voor hun woning vol staan.”

Ook partijgenoot Yoeri Vastersavendts stelt naar eigen zeggen meermaals per dag gevaarlijke situaties vast ter hoogte van de baanwinkels en zij vrezen dan ook dat er zich vroeg of laat eens een ongeval zal voordoen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk