BREAKING: Nieuwe fietstunnel en aanleg 1,6 km nieuwe fietssnelweg in Asse

Infrabel start binnenkort met de bouw van een fietstunnel ter vervanging van de voetgangersoverweg in de voetweg (tussen de Ringlaan en de Langestraat) in Asse langs de spoorlijn 60 (Dendermonde-Brussel).  Tegelijkertijd wordt samen met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse een deel van de fietssnelweg tussen Asse en Zellik aangelegd. Het is ter hoogte van deze nieuwe fietstunnel dat de fietssnelweg van kant zal wisselen.  Infrabel, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse investeren met dit project in totaal 2,1 miljoen euro in de veiligheid van de zachte weggebruikers en de lokale mobiliteit.

Win-win situatie

Waar het kan wil Infrabel overwegen vervangen door alternatieven. Het vervangen van de overweg in de voetweg in Asse door een fietstunnel past dan ook in deze veiligheidsstrategie van Infrabel, die niet alleen de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer ten goede komt, maar vooral ook voordelen heeft voor de lokale mobiliteit en verkeersveiligheid in Asse. Voor dit project slaan zowel Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet, als de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse de handen in mekaar. Dankzij deze nieuwe tunnel zullen fietsers op een veilige manier de spoorweg kruisen. Dankzij dit veilig ongelijkgronds alternatief kan de bestaande overweg worden afgesloten.

Fietstunnel

De fietstunnel van 3,75m breed ligt op exact dezelfde plaats van de overweg in de voetweg. Deze tunnel sluit aan op de bestaande wegenis en het aan te leggen deel van de fietssnelweg. De overweg wordt voor bij de start van de werken in mei afgesloten. Trage weggebruikers worden omgeleid langs de Spoorwegbaan. Dit is nodig omdat de tunnel ter plaatse wordt opgebouwd in een bouwput. Tijdens het weekend van 18 en 19 september schuift de aannemer de koker dan onder de sporen. Tijdens dat weekend zal het treinverkeer plaatselijk onderbroken zijn. Aansluitend worden dan de hellingen en afwerkingen van de tunnel verder gerealiseerd. Alle werken zouden volgens de huidige planning tegen de zomer van 2022 afgerond zijn.

1,6 km nieuwe fietssnelweg

Tussen de Spoorwegbaan en de N9 wordt een nieuw stuk fietssnelweg aangelegd van ongeveer 1,6 kilometer langs de sporen. De nieuwe fietstunnel ter hoogte van de Langestraat dient als doorsteek waar de fietssnelweg van kant wijzigt. Omdat dit stuk één van de oudste fietssnelwegendossiers is, zal de breedte van het asfalt de vroegere norm van 3 meter volgen. Enkel ter hoogte van het voetbalveld (2,5 meter) en in de fietstunnel (3,75 meter) wordt daar van af geweken. De fietssnelweg krijgt verlichting over het hele traject en ter hoogte van de Sleutelbloemstraat wordt de gevaarlijke spoorwegovergang afgesloten. In de plaats komt daar een aangenaam rustpunt met picknickplek.

Ter hoogte van de N9 voorziet AWV via de Isidoor Crokaertstraat een aansluiting met de voorlopige alternatieve route voor de wenslijn van de F212. Er lopen in Asse momenteel verschillende projecten die deze fietssnelweg in de toekomst in zijn definitieve vorm zullen realiseren.

De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 838.945,05 euro in dit project, via het Fietsfonds waarbij de helft van de subsidie wordt gedragen door de provincie en de andere helft door Vlaanderen.

Daarnaast ligt een dossier op tafel om langs de Brusselsesteenweg in Zellik een stuk F211 fietssnelweg aan te leggen vanaf de afrit Pontbeek tot centrum Zellik. Dit dossier zal wellicht nog opstarten vooraleer het segment langs de spoorweg is voltooid. Met deze projecten wordt het netwerk van veilige fietsverbindingen verder uitgebreid. Een ander onderdeel van deze werken is het aansluiten van het afvalwater uit de Ringlaan en de Marie Louisestraat op de nieuwe riolering van de N9. Dit zal gebeuren via een pompput en persleiding en zal helpen om het risico op wateroverlast op de N9 ter hoogte van De Breukeleer te verminderen.  

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk