Verlenging ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen

Om verenigingen tijdens corona te ondersteunen maakte de gemeente Asse in een eerste fase zelf 50.000 euro vrij. Bijkomend ontving de gemeente vanuit het Vlaamse Noodfonds 449.884,01 euro om de sectoren cultuur, jeugd en sport te ondersteunen. De Werkgroep Vrije Tijd en Onderwijs adviseren de gemeente over de verdeling van de middelen.

Eén van de ondersteuningsmaatregelen is het aanbieden van beschermingsmateriaal en ondersteuning van coronakosten. Hygiënisch materiaal wordt centraal aangeboden vanuit de gemeente en verenigingen konden een tussenkomst inzake coronakosten aanvragen – uitgezonderd beschermingsmateriaal – tot einde juni 2021.

In totaal is hier een budget van 150.000 euro voor vrijgemaakt: 50.000 euro die het bestuur zelf heeft vrijgemaakt en 100.000 euro van de middelen van het Vlaams Noodfonds.

Op dit ogenblik staat er nog 90.000 euro open. Het vrijstaande budget en de vraag naar deze ondersteuning (voor de zomermaanden en opstart nieuw seizoen van verenigingen) zorgen ervoor dat de gemeente de aanvraagperiode heeft verlengt tot einde december 2021.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk