Kort Asse: Middenschool Vijverbeek

In de laatste week van januari drukten de leerlingen van Middenschool Vijverbeek hun dank poëtisch uit. Tijdens hun poëzieweek kreeg de eerste graad schrijftips om hun dankbaarheid op papier te zetten. Ze maakten postkaartjes met gedichten voor het zorgpersoneel, maar evengoed voor de postbodes en vuilnisophalers van Asse. 

“Ik dacht dat het niet ging lukken om een gedicht te schrijven, maar na een lesuur puzzelen met woorden werd het toch een mooi kaartje”, vertelt een leerling.

“Onze leerlingen hebben de afgelopen maanden gezien dat sommige beroepen zich extra hard hebben ingezet door bijvoorbeeld lange shiften te draaien. Het is fijn om met dit project creatief schrijven te koppelen aan burgerzin”, vult hun leerkracht Nederlands aan.

Binnenkort verdeelt hun leerlingenraad de Nederlandse, Franse, Engelse en zelfs Latijnse boodschappen in Asse.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws