Tonnagebeperking 3,5 ton in hele gemeente Asse.

Het gemeentebestuur van Asse breidt de tonnagebeperking die eerder al van kracht was in het centrum van Asse uit tot het volledige grondgebied. Dat betekent dat het zware vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton op de gewestwegen moet blijven. Volgens burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) is het de bedoeling dat vrachtwagens niet meer door de woonstraten en dorpskernen rijden. Hierdoor zetten we alweer een belangrijke stap vooruit in het verbeteren van de leefbaarheid en het milieu binnen onze gemeente maar de maatregel draagt ook bij tot de bescherming van de zwakke weggebruikers aldus de burgemeester. De lokale politie zal met mobiele camera’s toekijken op de naleving het verbod.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk