Kort Asse: Hopmarkt

De infomarkten die we over het centrumontwikkelingsproject Hopmarkt en verankering OLV Ziekenhuis, Campus Asse op 21 en 24 oktober planden, gaan niet door.

We kondigden eerder aan de plannen voor de centrumontwikkeling te willen toelichten tijdens 2 infomarkten, op woensdag 21 oktober en op zaterdag 24 oktober. Gezien de recente verstrenging van de coronamaatregelen kunnen deze infomarkten niet doorgaan.

De informatie wordt digitaal ter beschikking gesteld en er wordt tijd voorzien om telefonisch of via mail vragen te beantwoorden. We willen immers nog steeds de kans bieden aan omwonenden en betrokkenen om over de plannen in gesprek te gaan.

Je kan met je vragen of voor meer toelichting terecht op: hopmarkt@asse.be of telefonisch 02454 19 19.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws