ANDERS wil bedrijven, handelaars en verenigingen extra ondersteunen

De politieke fractie van ANDERS verbaast zich over het gebrek aan initiatieven van het gemeentebestuur  om handel en nijverheid te ondersteunen in deze tijden van corona-crisis. ANDERS stelt voor om bovenop de tegemoetkomingen van de Vlaamse Regering een aantal bijkomende maatregelen te nemen:

  • Tijdelijk uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van sommige lokale belastingen voor de getroffen werknemers, middenstanders en KMO’s.
  • Een extra editie van de Astablieft waar lokale ondernemers promotie kunnen voeren.
  • De toekenning van een lokale hinderpremie aan bedrijven die verplicht hebben dienen te sluiten.
  • Naar analogie van de hinderpremie voor bedrijven, kan er ook worden voorzien in een “hinderpremie” voor elke getroffen inwoner.
  • Het opzetten van een winkel- en horecabon voor elke inwoner, die enkel kan worden besteed bij lokale middenstanders en bedrijven. 
  • Het organiseren van evenementen om de lokale middenstand en horeca te reboosten, bijvoorbeeld door het organiseren van een “wraakkoopweekend”.
  • Het invoeren van een optie tot annulering zonder kosten tijdens de coronamaatregelen, en dit voor alle evenementen die reeds geboekt waren, zowel voor infrastructuur en materiaal van gemeente en AGA, ook voor evenementen die na de afloop van de maatregelen waren ingepland. Hierdoor krijgen onze verenigingen toch de nodige ondersteuning en krijgen zij voldoende tijd om alsnog een nieuw evenement te organiseren.
  • Een vergoeding voor de verenigingen die hun activiteiten niet kunnen laten doorgaan ingevolge de maatregelen en de inkomsten van deze activiteiten nodig hebben voor hun jaarwerking (etentjes, concerten, nacht van de korte broek, fuiven,…)
  • Het vragen van een advies binnen de 10 dagen aan alle Assese adviesraden met beleidsmaatregelen die zij nuttig of nodig achten voor ondersteuning van de bevolkingsgroepen of geledingen die zij vertegenwoordigen.

Over de impact van deze voorstellen op de begroting en de financiële toestand van de gemeente, doet ANDERS geen uitspraken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk