Zwartzusterklooster en -kapel

1,8 miljoen euro wil het gemeentebestuur besteden aan de aankoop van het beschermd klooster en de kapel van de Zwartzuster, tegenover het gemeentehuis in Asse. Vermoedelijk zal het gebouwencomplex dienen om de muziekacademie August De Boeck een gepast onderkomen te geven. Het kloostergebouw doet vandaag dienst als opvangtehuis voor jongeren, terwijl de gemeente de kapel nu al huurt voor de academie.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest noemt de geplande aankoop “een opportuniteit”. Heel concreet is de invulling nog niet. De aankoop van het klooster wordt op 26 augustus behandeld op de gemeenteraad. De investering werd opgenomen in de meerjarenplanning.

Het kloostergebouw is sinds 2007 beschermd als monument. E Zwartzusters van Asse hielden zich bezig met het opvangen van weeskinderen, al sinds het midden van de 19de eeuw.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk