PWA schenkt meer dan 15.000 euro

Ingevolge de 6de Staatshervorming werd het stelsel van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) en de PWA-cheques opgedoekt. In navolging werd ook het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Asse door de Algemene Vergadering ontbonden op 17 juni 2019 en de vereffening volledig gedaan. Binnen het kader van de statuten dienen de nog aanwezige middelen besteed aan welbepaalde initiatieven die te maken hebben met activiteiten die het PWA Asse al die jaren ontplooide.

De Algemene Vergadering van PWA Asse besloot dan ook om de nog aanwezige middelen te verdelen en te schenken aan drie waardevolle en goeie Assese initiatieven die kaderen in de doelstellingen van de vzw en tewerkstellingsprojecten. Op donderdag 12 september overhandigden enkele leden van de Algemene Vergadering van PWA Asse (Lyotta Pessemier, Sigrid Goethals, Kristof Gaublomme, Jef Verhavert en Kurt Callaerts) dan ook op de mooie locatie van Hoeve Heierveld cheques aan de vertegenwoordigers van Ter Linde in Asse, Hoeve Heierveld en de Groep Intro (fietspunt Asse).

Ter Linde zal € 2281,18 gebruiken om de werkmiddelen en plekken verder aan de passen aan de noden van haar bewoners. Hoeve Heierveld kan met de geschonken € 7500 haar maatwerkproject verder opstarten en de werking op Hoeve Heierveld verder ontplooien.  De Groep Intro zal de € 6000 gebruiken voor haar fietspunt en daar investeringen kunnen doen in een bakfiets. Voorts had de PWA Asse ook al meer dan € 2000 van de opleidingsmiddelen gestort in 2018 ter ondersteuning van de Vlaamse opvolger van de PWA werking, het zg. wijk-werken. In onze regio wordt dit ook georganiseerd door Haviland en zo ondersteunde PWA Asse de Wijk-werking van Haviland bij de opstart.

Als cadeau ontvingen de aanwezigen nog de échte ambachtelijk gebakken Asschekoeken van Hoeve Heierveld.  Hiermee werd dan met een receptie op Hoeve Heierveld aangeboden van en door de bewoners van Ter Linde een punt gezet achter de jarenlange werking van het PWA Asse.

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk