RUP Den Horinck in de steigers

Zo’n 40 tot 50 personen waren aanwezig bij het voorstellen van de plannen voor de zone Den Horinck in Zellik. In het CC lichtte het studiebureau de plannen toe aan de hand van vier grote ‘affiches’ met tekst en afbeeldingen. Geen massale opkomst voor een ingrijpend ruimtelijk ordeningsplan dat het deel van Zellik tussen de Brusselsesteenweg, Noorderlaan, N9 en de Ring rond Brussel grondig zal hervormen.

Sporthal Molenbos en CC Den Horinck zullen afgebroken worden nadat er een nieuw ontmoetingscentrum wordt gebouwd. Ook het containerpark zal van de huidige locatie verdwijnen om plaats te maken voor een groenbuffer tussen het project en de N9 en de Ring. De opvallendste wijziging is echter de komst van een diensten- en kantorencomplex met een ‘toren’ van zo’n 15 verdiepingen hoog op de plek waar nu nog de sporthal Molenbos staat.

Er kom een nieuw ontmoetingscenrum aan het rond punt aan het einde van de Noorderlaan. Ook de bouwzone wordt uitgebreid (van de Brusselsesteenweg in de richting van het huidige CC) en er komt een groene zone die alle functies verbindt.

In het ‘kantoren- en dienstencomplex’ zijn activiteiten die de mobiliteit zwaar belasten (retail, logistiek, …) uitgesloten. De gemeente denkt eerder aan kantoren, showrooms en dergelijke. Op de hoogste verdieping zou er een skyrestaurant kunnen komen.

Om de plannen – zoals ze nu voorliggen – te kunnen realiseren zouden een aantal bestaande gebouwen moeten verdwijnen: de sporthal, het huidige culturele centrum, maar ook een aantal woningen die zonevreemd zijn ingepland. In het gedeelte dat als woonzone voorzien is, komen een aantal nieuwe woongelegenheden. Om het hele gebied te beschermen tegen geluidoverlast van Ring en N9 komt er een groene buffer.

De weg die nu naar de sporthal leidt zal doorgetrokken worden en parallel met de oprit van de Ring aansluiting vinden op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Frans Schachtstraat.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk