Herinrichtingswerken N9 uitgesteld

De herinrichtingswerken die het Agentschap Wegen en Verkeer nog dit jaar zou uitvoeren aan de N9 tussen Vaal en Langestraat worden uitgesteld. Eerst was gepland dat de werken nog deze zomer of najaar zouden plaats vinden. Nu deelt het AWV mee dat de erken pas in het voorjaar van 2020 zullen starten. Er werden nog wijzigingen aangebracht aan de plannen o.m. na het overleg met de buurtbewoners. Aan het kruispunt met de Crockaertstraat wordt het nieuwe fietspad verbonden met de fietssnelweg F212.

Door het vooruit schuiven van de werken aan de N9 wordt een verkeersinfarct vermeden omdat nog dit jaar ook de werken aan het op- en afrittencomplex van de E40 zullen starten. Fluvius start eind april-begin mei wel met het verplaatsen en vernieuwen van hun leidingen. Zo is alles klaar om in 2020 de grondige herinrichting aan te kunnen pakken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk