Flitsmarathon: Hoe snel mag je in de politiezone AMOW rijden?

Tijdens de flitsmarathon van 18 en 19 april werden bemande en onbemande snelheidscontroles uitgeoefend. Bij de onbemande flitscamera’s lag het aantal overtredingen heel laag. Van de meer dan 11.000 gecontroleerde voertuigen kregen slechts 34 bestuurders geverbaliseerd voor te snel rijden. Bij de bemande controles krijgen we een heel ander plaatje. 539 van de 2167 gecontroleerde voertuigen (dat is bijna 25%) reed te hard.

De vraag die velen zich stellen is: hoe hard mag ik waar rijden? De algemene regel is: de basissnelheid in de zone AMOW bedraagt 50 km per uur, tenzij anders is aangegeven. Dat ‘anders aangegeven’ geldt o.m. voor De Ring (120 km/uur) en een stukje van de Pontbeeklaan (90 km/uur). Op de gewestwegen mag er, buiten de bebouwde kom, 70 km per uur worden gereden (wanneer dit wordt aangekondigd). Op alle gemeentewegen blijft de maximumsnelheid 50 km per uur.

De snelheid wordt beperkt tot 30 km per uur in de omgeving van scholen, fietsstraten en ruilverkavelingswegen. Een beperking tot 20 km/uur geldt in woonerven. In een speelstraat (geen doorgaand verkeer en enkel in de vakantieperiodes) moeten wagens stapvoets rijden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk