Asse tekent bezwaar aan tegen uitbreiden retailpark The Leaf in Ternat

In een schrijven aan het gemeentebestuur van Ternat tekent het college van burgemeester en schepenen bezwaar aan tegen de uitbreiding van retailpark The Leaf met een bioscoopcomplex. Redevco Retail Belgium diende een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in voor het uitbreiden van het retailpark met overdekte recreatieve bedrijven. Redevco wil er een bioscoopcomplex met elf zalen, goed voor 2.400 zitplaatsen, bouwen dat aansluit op het winkelcomplex met 12 winkels en een restaurant op de voormalige IKEA—site. Er zou nog een bowlingzaal of elektrische indoorkartinkunnen komen en een Burger King restaurant. Op de foto boven het artikel zie je de winkelsite links en de recreatiesite rechts.

Lees verder onder de afbeelding

THE LEAFHet gemeentebestuur heeft verschillende argumenten om zich tegen het toekennen van een vergunning te verzetten. Zo zijn er twee voetwegen die niet zijn afgeschaft of verplaatst. Bovendien is ‘overdekte recreatieve bedrijvigheid’ een nabestemming en het gemeentebestuur vraagt zich af men een nevenbestemming kan realiseren als de hoofbestemming niet gekend is.

Maar het gemeentestuur heeft vooral bedenkingen bij een Mober (mobiliteitseffectenrapport) dat zou aantonen dat de impact van een mega-bioscoop op de mobiliteit zou minimaliseren. De indieners van het bezwaar voegen eraan toe dat het complex op zo’n 2 km van het station ligt en dus vooral op bezoekers die met de wagen komen, is gericht. Het rond punt is daar niet voor ingericht en lans de Assese- en Edingsesteenweg zijn de voorzieningen voor fietsers en voetgangers ontoereikend. De komst van een mega-bioscoop zal de verkeersdrukte (en dus de files) sterk doen toenemen op een traject waar nu al opstoppingen zijn aan het afrittencomplex van de E40 en het ronde punt aan de site van The Leaf.

Asse vreest dus mee slachtoffer te worden van de toegenomen verkeersdruk en dringt er op aan dat eerst werk wordt gemaakt van een betere inrichting van de Assesteenweg, het rond punt en het afrittencomplex van de E40. Dat is de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest.

Topartikels bij Goeiedag.be