Groen wil ‘mini-ring’ twee weken testen

Op de gemeenteraad van 20 november stelde Edward Van Keer (Groen) voor om het idee van de ‘mini-ring’ opnieuw uit te testen. Het idee van de ‘mini-ring’ staat in het mobiliteitsplan van Asse en is een poging het verkeer in het centrum wat minder in de soep te laten lopen. Het verkeer dat vanuit de richting Zellik komt, zou aan het station niet meer richting centrum kunnen nemen. Bussen en fietsers uitgezonderd. Het gemotoriseerde verkeer zou dan de ringweg moeten nemen en via Huinegem het centrum binnenrijden. Daar zou een voorrang van rechts gelden zodat de doorstroming op Huinegem vlotter verloopt.

Het idee is dus niet nieuw en werd al eens uitgetest. “Bij de dienst mobiliteit vond men de resultaten positief,” zegt Van Keer, “maar voorlopig is het bij die ene test gebleven. Wij stellen nu voor om de mini-ring gedurende een periode van twee weken een kans te geven. En daarna te evalueren. Uiteraard moeten daarbij alle betrokkenen, onder meer het Vlaamse Gewest dat eigenaar is van de weg, betrokken worden”.

“Voor de zwakke weggebruikers zal een autoluwe Stationsstraat en Gemeenteplein voor een grotere veiligheid zorgen. Wij staan als Groen volledig achter het STOP-principe dat in het mobiliteitsplan wordt omarmd: stappen-trappen-openbaar vervoer-personenwagens. Het geeft aan dat de prioriteiten bij de zwakke weggebruikers moeten liggen. Bovendien uitten de Assenaren in de gemeentelijke bevraging hun duidelijke voorkeur voor veilige voet- en fietspaden en voor verkeersveiligheid in het algemeen, vooral voor de schoolgaande jeugd”.

Yoeri_VastersavendtsYoeri Vastersavendsts (schepen van Mobiliteit, Open VLD) ziet dat plan niet meteen zitten. Hij vreest dat een dergelijk experiment mogelijk het verkeer nog meer in de knoop zou duwen. En hij maakt zich ook zorgen over de veiligheid van de zwakke weggebruikers die aan het kruispunt met Huinegem de straat willen oversteken.

Ondertussen blijft het wachten op een doorbraak in de plannen voor het vervolledigen van de ringweg rond Asse. In 2012 schreef Rudy De Saedeleir in Het Nieuwsblad: “Vervolg ringweg niet voor eerste vijf jaar” en hij heeft gelijk gekregen. De voortgang in het dossier is uiterst traag, de tegenkanting groot. Midden vorig jaar zette de provincie het licht op groen door het goedkeuren van het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) waardoor de bouwheer van de ring (Het Vlaamse Gewest) nu eindelijk werk kon maken van het uittekenen van het definitieve tracé maar ook dat verloopt traag.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk