Gelijkvloers gemeentehuis krijgt nieuwe inrichting

Het huidige administratief  centrum werd 22 jaar geleden in gebruik genomen. Ondertussen is er nood aan de vernieuwing van het onthaal en de lokettenzaal op het gelijkvloers omdat ook de dienstverlening geëvolueerd is. Ook voor het welzijn van het personeel waren aanpassingen nodig: de lucht- en lichtkwaliteit lieten te wensen over.

Op het vernieuwde gelijkvloers komt een klantencontactcenter dat de bezoekers zal doorverwijzen naar de dienst die hij of zij nodig heeft. Dat ‘kcc’ bestaat uit een front-office (een balie waar elke bezoeker wordt doorverwezen naar de juiste dienst of waar documenten kunnen afgehaald worden) en een back-office waar telefoons worden beantwoord en documenten klaargemaakt.

Afspraak maken

Ook wordt werken op afspraak mogelijk gemaakt. Om files te vermijden, er komen wekelijks zo’n 700 ‘klanten’ over de vloer, wordt ook ingezet op een ruimere dienstverlening via internet. Om die e-service te verbeteren stemt de gemeenteraad op 25 september over het afschaffen van een aantal retributies op documenten. Vanaf 18 september kan je een afspraak maken via de website www.asse.be of via 02 454 19 19. Vanaf 2 oktober zal de dienst burgerzaken enkel nog op afspraak werken.

De hele werkvloer van Bevolking, Burgerlijke Stand, Vreemdelingenzaken, Communicatie en de snelbalie verhuizen eind september naar het voormalige verzekeringskantoor Van Nieuwenhuyzen (Gemeenteplein 12). Om een vlotte verhuis mogelijk te maken, zijn deze diensten gesloten van donderdag 28 september vanaf de middag tot en met maandag 2 oktober, met uitzondering van de snelbalie.

Betere service

Tijdens de werken bevindt de ingang van het gemeentehuis zich achteraan (ter hoogte van de Werkwinkel). Je komt dan automatisch langs het tijdelijk onthaal voor de overige administratieve diensten die wel in het gemeentehuis blijven.

Het hele project zal het gelijkvloers ingrijpend veranderen en zal ongeveer 1,2 miljoen euro kosten. Er komt meer lichtinval o.m. door twee patio’s die de vroegere lokettenzaal ook een groener tintje zullen geven. “Een betere service in een  aangepaste omgeving, daar heeft onze bevolking recht op,” zeggen burgemeester Van Elsen en zijn schepen Van Haeleweyck en Heyvaert in koor.

“Het hele concept is maandenlang voorbereid en elke ingreep gewikt en gewogen,”. Zegt dienshoofd Erlinde Verheirstraeten.  Bij het denkwerk werd het gemeentepersoneel bijgestaan door Service Design Vlaanderen en het architectenbureau ARK. Begin oktober worden de werken aangevat en eind februari zou alles klaar moeten zijn.

ASSE Lokettenzaal
De nieuwe lokettenzaal zal vrij goed lijken op deze van de stad Mechtelen (op de foto) met een front-office en een back-office.
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk