Herschikking vredegerecht en meer

REGIO – Er is meer duidelijkheid over de hertekening van de gerechtelijke kantons. De vredegerechten in Wolvertem en Asse blijven open, dat van Grimbergen gaat onherroepelijk dicht. Het vredegerecht van Wolvertem wordt ook bevoegd voor Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos. Zemst gaat naar het kanton Vilvoorde. Merchtem dat momenteel nog bij het kanton Wolvertem is gevoegd, keert terug naar het kanton Asse. Het wetsontwerp over de herverdeling van de kantons en herschikking van de vredegerechten gaat nu eerst naar de Raad van State. Als alles vlot verloopt wordt de nieuwe regeling in de loop van het najaar gestemd in het federaal parlement, zodat deze met ingang vanaf 1 januari 2018 van kracht is.

ASSE – Van 31 juli tot en met 31 augustus vinden er asfalteringswerken plaats in de Nieuwstraat in Asse, tussen de Steenweg en de Bloklaan. Het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer maken van deze gelegenheid gebruik om er de verkeersveiligheid te verhogen. Dit is immers een belangrijke route voor de schoolgaande jeugd. In combinatie met de asfalteringswerken worden de voetpaden verbreed. Dit houdt in dat de huidige parkeerstrook verdwijnt. Om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren, voorziet het gemeentebestuur van Asse een nieuwe parking in de Prieelstraat.

OPWIJK – Het gemeentebestuur van Opwijk gaat thermografische luchtfoto’s laten maken van het hele grondgebied. Dat zal in november gebeuren, tijdens een nachtvlucht. Deze foto’s moeten duidelijk maken via welke daken er warmteverlies is. De eigenaars zullen dan aangespoord worden om hun dak te isoleren. Het project maakt deel uit van het klimaatactieplan van Opwijk. Voor het luchtfotoproject zal Opwijk samenwerken met buurgemeente Lebbeke. De opdracht werd toegewezen aan het bedrijf Action Air, dat eerder ook al de daken van Kortrijk in beeld bracht. De kostprijs bedraagt 6.195 euro.

PROVINCIE – De provincie Vlaams-Brabant start met een nieuwe opleiding ‘burenbemiddeling’. Met de hulp van deze vrijwilligers wil Vlaams-Brabant voorkomen dat burenruzies moeten beslecht worden via de politie of de vrederechter. Burenruzies gaan vaak over geluidsoverlast, de afscheiding van de tuin, vuilnis of rommel. Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Asse start in september alvast een zesdaagse opleiding tot burenbemiddeling. Eenmaal de opleiding is beëindigd, kunnen de vrijwilligers ingeschakeld worden om conflicten in een wijk te helpen oplossen door middel van een bemiddelingsgesprek. Zij worden hierbij ondersteund door een lokale of provinciale coördinator.

DILBEEK – De riolerings- en wegeniswerken in de Gysenstraat te Schepdaal zijn vroeger klaar dan gepland. Het betreft de aanleg van een gescheiden riolering en de aanleg van een nieuw wegdek. Het einde van de werken was voorzien in het najaar, maar al ruim voor het bouwverlof kon de straat terug worden opgesteld. Tijdens een bewonersvergadering voor de werken werden alle omwonenden al ingelicht over de details en konden ze rechtstreeks aan de diensten hun vragen kwijt.

Topartikels bij Goeiedag.be