Zellik is Molenbeek niet

“Zellik met Molenbeek vergelijken, dat slaat nergens op,” zegt schepen Jan De Backer, schepen van integrale veiligheid (CD&V), naar aanleiding van een vergadering van de plaatselijke middenstand met de politie van zone AMOW. Deze bijeenkomst groeide onverwacht uit tot een protestmeeting nadat niet alleen middenstanders maar ook buurtbewoners waren opgedaagd.

Jan de backerAanleiding tot de vergadering met politie en middenstand was een golf van diefstallen en een overval. “Uiteraard moeten we daar lessen uit trekken,” zegt schepen De Backer. “Maar het is een complexe taak: we moeten inzetten op integratie, we moeten het verkeersprobleem oplossen, we moeten de criminaliteit bestrijden maar de ligging van Zellik aan de rand van Brussel kunnen wij niet veranderen”.

Dat er onder de (vooral oudere) bevolking een onveiligheidsgevoel heerst, kan niet ontkend worden. Een aantal bewoners grepen de vergadering met de politie dan ook aan om hun ongenoegen te ventileren. “Het is – vooral ’s avonds – onveilig op straat. Niet alleen door de aanwezigheid van verdachte individuen maar ook door de verkeerssituatie. Zware vrachtwagens doorkruisen de wijken van Zellik, op zoek naar een parkeerplaats,” klonk het uit de mond van diverse bewoners.

Samenwerken

Fred Scrayen van de politiezone AMOW pleitte voor meer investeringen in veiligheid. Meer camera’s zouden overlast kunnen bestrijden en zo het onveiligheidsgevoel wegnemen. Ook de rol van het VIN (Veiligheid Informatie Netwerk) werd benadrukt. “Mensen moeten geen schroom hebben om onveilige situaties, ook als het enkel het verkeer betreft, te melden aan de politie.”

De dooddoener “dat de politie niets doet” klopt helemaal niet, vindt Scrayen. De politie doet de nodige onderzoeken naar criminaliteit. Dat heeft al vruchten afgeworpen maar niet elk onderzoek verloopt even vlotjes als de politie wel zou willen. Maar de politie blijft de vinger aan de pols houden en rekent op de medewerking van de burgers als het over het melden van verdachte feiten gaat.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk