Alle overwegen op termijn weg in Asse

Asse en Infrabel willen op lange termijn de spooroverweg aan het station afsluiten. Dat blijkt uit de principeovereenkomst tussen de gemeente en de spoorwegnetbeheerder. De sluiting komt er wel pas nadat, ooit eens, de ringweg voltooid geraakt.

Infrabel en Asse bereikten enkele jaren geleden al een overeenkomst, die volgend jaar in uitvoering gaat, over de vijf nog resterende spooroverwegen op grondgebied Zellik.

Nu hebben beide partijen ook een akkoord over een beleidsvisie rond de toekomst van de overwegen op het grondgebied Asse. Mollem is daar voorlopig nog niet bij, dat dossier wil Infrabel later samen aanpakken met het overwegendossier van Merchtem.

Voor Asse zelf gaat het om zeven spooroverwegen, waarvan er zes momenteel nog publiek zijn (de zevende is een private spooroverweg voor een landbouwer). Het gaat weliswaar slechts om een voorlopig toekomstbeeld waarvan de volledige uitvoeringstermijn over vijftien jaar wordt gespreid.

Wachten op ringweg

De belangrijkste, tevens gevoeligste ingreep, is zonder twijfel het afsluiten van de overweg aan het station voor auto’s. Voor fietsers en voetgangers komt er wel een aparte ondertunneling, maar die wordt al langer aangekondigd, in functie van de uitbouw van de nieuwe pendelparking op de Asphaltcosite. Tegelijk zou dan wel de spoorwegtunnel aan de Huinegem, momenteel een verkeerstrechter met slechts één rijstrook, worden verbreed naar twee rijstroken.

“Belangrijk is aan te stippen dat die twee ingrepen pas aan de orde zijn nà de volledige realisatie van de ringweg”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Daar ligt echter ook de angel, want over die tweede en derde fase van de ringweg kondigt zich wellicht eerst opnieuw een jarenlange procedureslag aan. Momenteel heeft Vlaanderen ook nog geen enkele euro gereserveerd voor de uitvoering van dat vervolg van de ringweg. Ook het mobiliteitsplan van Asse moet eerst worden aangepast, want momenteel houdt dat nergens rekening met een wijziging in de overwegen.

Kruiskouter

Klik op het plan om te vergroten
Klik op het plan om te vergroten

Een ander gevoelig onderdeel is Walfergem. Daar is het plan om op termijn – zes à zeven jaar hoopt Infrabel – de overweg in de Petrus Ascanusstraat te sluiten en de overweg in de Kruiskouter te vervangen door een tunnel met twee rijstroken.

Ook de overweg in Zittert willen Asse en Infrabel in dit plan volledig afsluiten. De inwoners van Bekkerzeel zullen kunnen ontsluiten naar de N9 via een autotunnel die aan de Breukeleer komt (ter hoogte van het vrachtwagenbedrijf M.A.N.). In functie daarvan komt er vanaf de Ringlaan een nieuwe langsweg tot aan de Breukeleer. Naast deze twee autotunnels (Kruiskouter en Breukeleer) zijn er tussenin ook twee extra fietstunnels gepland.

Tot slot: voor de overweg in de Mollemseweg ziet Infrabel een fietstunnel, al zal die wel vier meter hoog moeten worden, want ook landbouwvoertuigen moeten er gebruik kunnen van maken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk