Extra buffercapaciteit in Mollem en Opwijk

De provincie Vlaams-Brabant stelde een aannemer aan om in Merchtem, op de grens met Mollem, het bestaande overstromingsgebied langs de Grote Molenbeek uit te breiden en een bijkomend overstromingsgebied in Opwijk aan te leggen.

‘Het bekken kon al verschillende overstromingen ter hoogte van het knelpunt van de Maurits Sacréstraat in Merchtem voorkomen’, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor waterlopen. ‘Bij de felle regenbuien van 15 januari zagen we echter dat de drie overstromingsgebieden, met een totale buffercapaciteit van 40.000 kubieke meter, volledig gevuld waren zodat de school in de Maurits Sacréstraat ondanks de investeringen van de voorbije jaren nog schade leed’.

Het overstromingsgebied langs de Smidsestraat in Mollem, waar nu zo’n 12.000 kubieke meter gebufferd kan worden, wordt dubbel zo groot.

Tegelijk legt de provincie een nieuw bufferbekken van 16.000 kubieke meter aan langs de Puttenbeek in Opwijk, waarmee de kans op wateroverlast ter hoogte van Klei in Opwijk en de wijk Gasthuis in Merchtem sterk verminderd wordt.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Cocquyt bvba uit Lochristi, die ook de andere bekkens langs de Grote Molenbeek uitvoerde.

‘We beperken de kostprijs door beide projecten samen uit te voeren. In de Smidsestraat moet immers vooral grond worden uitgegraven en afgevoerd, terwijl in Opwijk grond moet aangevoerd worden. We creëren zo 28.000 kubieke meter bijkomende buffering voor 290.000 euro, of 10,35 euro per kubieke meter’, besluit de gedeputeerde.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk