Herstellingswerken op 'gevaarlijke' Westvaartdijk

Vanaf vanavond 18 uur tot zaterdagavond 18 uur worden hoogdringende herstellingswerken uitgevoerd aan de Westvaartdijk. Ook op het grondgebied Vilvoorde wordt gewerkt. De weg zal dan ook 24 uur lang afgesloten zijn vanaf de Fabrieksweg in Grimbergen.

De staat van de Westvaartdijk is al langer ronduit erbarmelijk. Het is er niet alleen levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers – zij blijven er maar beter gewoon weg – maar ook voor vrachtwagens en gewone voertuigen.

“Een pak putten, vaak diep, geen boordstenen, water dat blijft staan, spoorvorming en het ontbreken van een voetpad: een cocktail die vroeg of laat garant staat voor zware ongelukken”, beseft schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open VLD).

Automobilisten die hun vering niet naar de filistijnen willen helpen, slalommen vandaag tussen de putten door. Een en ander zorgt voor gevaarlijke situaties met tegenliggers, zeker als een van beide chauffeurs maar in laatste instantie een put opmerkt.

Het mag een wonder heten dat er nog geen zware ongevallen gebeurd zijn, op een paar beschadigde ophangingen na.

Tijdens de geplande werken, die worden uitgevoerd in samenwerking met Vilvoorde, zullen putten worden opgevuld, een aantal zones worden afgereesd en bedekt met een nieuwe toplaag asfalt.

“Dit moet de veiligheid alvast tijdelijk sterk verbeteren. Wegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal heeft plannen om in een volgend stadium de weg in zijn totaliteit aan te pakken”, aldus nog Selleslagh.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise