Veel gretigheid om te tekenen tegen keuze ringtracé

De vzw Arma leverde maandag op het gemeentehuis van Asse een bezwaarschrift af van dik 250 bladzijden en 862 handtekeningen, tegen het plan van de provincie om het destijds vernietigde ringtracé weer leven in te blazen.

Maandag was de laatste dag om bezwaarschriften in te dienen over het ontwerp voor de zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) die de provincie Vlaams-Brabant uittekende voor Asse.

Het gaat officieel om de “afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse”, maar het is vooral het deel-PRUP ‘Plan Rondweg N9k’ dat met de aandacht wegloopt.

De rondweg is een reĂŻncarnatie – met een paar kleine wijzigingen – van de Assese ringweg waarvan de eerste fase er al ligt sinds 2008, maar waarvan de tweede en derde fase (het noordelijke en westelijke tracĂ©) begin 2009 in een juridische mallemolen belandden. Ruim zes jaar later komt de provincie tot de conclusie dat dit zogenaamde ‘gewestplantracé’ nog steeds als beste uit de bus komt.

Voor de vzw Arma (Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse), de opvolger van het toenmalige actiecomité Geen Ring door Asse, is het plan van de provincie gewoon een doorgestoken kaart. Het actiecomité maakte de voorbije maanden grondig werk van een bezwaarschrift.

“Het is opgebouwd rond 11 motiveringen, onderverdeeld in 131 deelbezwaren, verdeeld over de zes PRUP’s”, zegt Sven Tirry, secretaris van Arma. “Ons dossier is eind vorige week al afgegeven in het Provinciehuis in Leuven. Het exemplaar dat we aan de gemeente bezorgen is ter info aan het gemeentebestuur en de administratie.”

Voor Arma is het overduidelijk dat, zeker in het ringdossier, de provincie en de gemeente onder Ă©Ă©n hoedje spelen.

“De tracĂ©keuze werd onlosmakelijk vastgeklonken aan het gemeentelijke mobiliteitsplan. Er werd geen enkele mogelijkheid gelaten voor alternatieve tracĂ©s, die er nochtans zijn en die ook beter en goedkoper zijn. De gemeente wil tot elke prijs een verkeersvrij centrum. Daarom moet het westelijke segment (fase 3) van de ringweg er komen.”

“En daarom moet het noordelijke segment (fase 2) door de Krameibeekvallei lopen en op de Kalkoven uitkomen. Al het andere is daaraan ondergeschikt. De milieustudie staat bol van ongemotiveerde keuzes en flagrante tegenstrijdigheden en dient maar Ă©Ă©n doel: de uitvoering van het kreupele mobiliteitsplan van de gemeente Asse verzekeren.”

“Veel kwaadheid”

Het bezwaar is mee ondertekend door 862 mensen.

“We hielden vier tekensessies en daar kwamen al spontaan 200 mensen op af, onder wie ook mensen van buiten Asse die hier vaak passeren. Voorts gingen we met twee groepjes enkele avonden huis aan huis. De gretigheid om mee te tekenen was erg groot. De mensen reageren heel negatief op de plannen.”

“Er is veel kwaadheid en we kregen vaak de vraag naar acties, zoals in 2000 op het Gemeenteplein. Maar we willen ons nu eerst focussen op de lopende procedure. Er is nog niets beslist. Al maken we ons weinig illusies ze nu bij de provincie plots het licht zullen zien door onze bezwaren.”

Alle bezwaren worden nu eerst behandeld door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. Een definitieve beslissing van de provincieraad wordt verwacht in de zomer.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk