Zellik-Relegem komt met alternatief ringtracé

Oppositiefractie Zellik-Relegem stelt op de Assese gemeenteraad van volgende maandag een alternatief ringtracé voor.

De fractie verliet in oktober vorig jaar de werkgroep over de ringweg binnen de gemeenteraad omdat de meerderheid eenzijdig vasthoudt aan het zogenaamde voorkeurtracé en geen ruimte meer laat voor de bespreking van alternatieve tracés.

Het voorstel van de fractie lijkt wel integraal geïnspireerd op de alternatieven die circuleren binnen ARMA (Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse), de opvolger van het vroegere actiecomité Geen Ring door Asse.

In haar alternatief opteert Zellik-Relegem voor een veel grotere ‘fase 2’, van het rondpunt Huinegem tot de Dendermondsesteenweg, net voorbij Krokegem, met een doorsteek (fase 2bis) naar de Gentsesteenweg (N9), om het kruispunt Wijndruif niet te belasten en het gehucht Krokegem verkeersluw te maken als woonzone.

“Ons alternatief is veel sneller en goedkoper te realiseren dan de driekwartsring met minder onteigeningen en milderende maatregelen en de afwezigheid van ingewikkelde constructies zoals de kruising met de spoorlijn in de Krameibeekvallei. Experten noemen het onmogelijk deze kruising te ondertunnelen”, zegt fractieleider Erik Beunckens.

“Het tracĂ© lost 80 procent van de problemen met het doorgaand verkeer op. Een fase 3 is niet nodig, want het verkeer van Ternat is pas de vijfde hoofdstroom en heeft voldoende alternatieven om zijn bestemming te bereiken.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk