Groen licht voor Kerremanspark in Zellik

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) geeft groen licht voor de uitvoering van het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek in Zellik.

De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2016. De totale investering bedraagt 440.000 euro. De Vlaamse overheid betaalt daarvan 288.000 euro, de gemeente Asse en Europa betalen de overige 152.000 euro.

Het Kerremanspark bevindt zich ten oosten van Zellik aan de grens met het Brussels gewest en vormt een belangrijke schakel tussen het researchpark, de woonwijk Horing, de vallei van de Molenbeek en het moeras van Ganshoren. Natuurpunt Asse is al jarenlang de gangmaker achter deze ecologische verbinding.

Het uitgangspunt van het ontwerp, opgemaakt door studiebureau Omgeving, is een samenspel van natuur, recreatie en landbouw. Het park van 13 hectare wordt een groene schakel waar omwonenden, werknemers van het researchpark en passanten kunnen gebruik van maken.

In een voorbereidende fase liet de Vlaamse Landmaatschappij in het Kerremanspark al ruim 4.000 stuks bosgoed aanplanten en werd een sluikwerf weggehaald uit het park. Nu wordt het gebied volledig heringericht als groene long.

Centraal wordt een parklint met een lengte van 1 km aangelegd. Via die lus kom je in de verschillende sfeerzones. Het parklint leidt de bezoekers langs open plekken, (speel)bossen en verdoken pareltjes natuur. Langs de vallei wordt er via knuppelpaden (houten wandelpaden) en een ‘plek aan het water’ opnieuw een relatie gelegd met de nu nog verscholen waterloop.

“Door de aanleg van die groene plek krijgt het naastgelegen researchpark een nieuw gezicht”, zegt Joke Schauvliege. “Een groene omgeving heeft een positief effect op de gezondheid van werknemers en omwonenden. Daarom wordt er nadrukkelijk geïnvesteerd in de aanleg van groene plekken, waar men kan lunchen of vergaderen ‘in het groen’. Ook de fiets- en wandelverbindingen in het gebied worden uitgebreid en verbeterd.”

Op ruimere schaal maakt het park deel uit van een netwerk van kwalitatieve grotere natuurplekken binnen een sterk verstedelijkte context.

Zo legt het Kerremanspark een verbinding tussen het Laarbeekbos, het moeras van Ganshoren en het Boudewijnpark. Dat geeft de aanwezige, soms bedreigde, planten en dieren meer ruimte.

kerremanspark Zellik 2

kerremanspark Zellik 1

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk