Twaalf verstekelingen uit vrachtwagens geplukt in Groot-Bijgaarden en Zellik

In Groot-Bijgaarden en Zellik werden vannacht en vanmorgen samen twaalf vluchtelingen uit vrachtwagens geplukt.

Op de parking van Carestel langs de E40 in Groot-Bijgaarden werden afgelopen nacht zeven vluchtelingen opgepakt die poogden zich in een vrachtwagen te verstoppen, wellicht met de bedoeling om in Groot-Brittannië te geraken.

Een patrouille van de politiezone Tarl werd rond 3 uur aangesproken door een vrachtwagenchauffeur. Zijn vrachtauto zou zijn opengebroken door illegalen.

Als de ploeg van Tarl versterking oproept zetten de illegalen het op een lopen. Twee van hen werden gevat met hulp van de politiehelikopter. Nadien werden nog 5 andere vluchtelingen gevat.

In totaal gaat het om 2 Irakezen en 5 Syriërs. 4 van de 7 mensen waren kennelijk op de hoogte en kenden het klappen van de zweep. Ze weigeren elke medewerking. De dienst Vreemdelingenzaken werd in kennis gesteld

In de loop van de ochtend werden ook vijf illegalen aangetroffen in een vrachtauto op de groentenveiling in Zellik aangetroffen.

De chauffeur opende zijn vrachtwagen om te lossen, toen hij geconfronteerd werd met de verstekelingen. Zij dachten op weg te zijn naar Engeland.

De vijf werden administratief aangehouden terwijl de politie hun dossiers naging. “Ook zij waren naar alle waarschijnlijkheid niet aan hun proefstuk toe”, zegt politiecommissaris Daniël Noens van de politie Amow.

“Ze weigerden pertinent elke medewerking, verstonden zogezegd noch Frans, noch Engels maar klaagden over onvoldoende kledij en schoenen.”

Uiteindelijk mochten ze na kennisname bij de dienst Vreemdelingenzaken beschikken. Ze kregen wel het bevel om het grondgebied te verlaten.

Topartikels bij Goeiedag.be