Aantal zelfdodingen blijft dalen in zone Amow

De politie Amow tekende in 2015 ‘amper’ vier zelfdodingen op, het laagste cijfer sinds 2008 toen de politiezone deze cijfers specifiek begon bij te houden.

Er waren vorig jaar twee zelfdodingen in Asse en telkens één in Opwijk en Merchtem. In Wemmel was er geen enkele zelfdoding.

Sinds enkele jaren volgt de politiezone Amow dit specifiek gedrag nadrukkelijker op via haar preventiedienst. In 2014 waren er in de vier gemeenten samen nog 9 zelfdodingen, in 2013 waren het er 12 en in 2012 nog 14.

Voorts waren er vorig jaar 8 personen die een poging ondernamen, één minder dan in 2014. Een poging wordt pas in de statistieken opgenomen als de handeling veel verder gaat dan een signaal, maar de hulpdiensten er op tijd bij zijn om erger te voorkomen.

Voor 2015 ging het om twee mannen en twee vrouwen. De jongste persoon was 52 jaar en er werden geen vuurwapens gebruikt.

“We vinden dat zelfmoordpreventie de nodige aandacht moet krijgen en bespreekbaar wordt”, zegt commissaris-woordvoerder Daniël Noens. “Er is nooit een eenduidige oorzaak. Vandaar dat er geen verband mag gelegd worden tussen bijvoorbeeld de plaats en het gedrag.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn 1813 of www.zelfmoord1813.be (dag en nacht bereikbaar).

De Werkgroep ‘Verder’ behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding door het coördineren, organiseren en ondersteunen van initiatieven voor nabestaanden van zelfdoding in Vlaanderen. Hun doel is sensibiliseren, de opvang van nabestaanden verbeteren en het thema “rouw na zelfdoding” bespreekbaar maken in onze samenleving.

Bij de preventiedienst van de lokale politie zijn hoofdinspecteurs Luc De Geyndt en Koen Luppens bereikbaar via het centrale nummer 02-452.50.05 of rechtstreeks 02-456.08.81.

Archief:

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk