N-VA Asse wil terug gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Gemeenteraadslid Johan De Rop (N-VA) lanceert volgende week, op de eerste gemeenteraad van Asse van het nieuwe jaar, een voorstel om vanaf volgend jaar opnieuw een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie te organiseren, al dan niet vergezeld van vuurwerk.

De partij wil met het initiatief de sociale samenhang in Asse ondersteunen en ook de deelgemeenten positief betrekken.

De jaarlijkse receptie met vuurwerk op het Gemeenteplein in Asse had voor het laatst plaats in 2013 en werd nadien afgeschaft omdat de gemeente drastisch moest besparen. Het evenement bestond sinds 2006, al was het initieel bedoeld als een eenmalig gebeuren voor de viering van 50 jaar Hopduvel.

De Rop stelt voor om met de receptie ieder jaar naar een andere dorpskern te trekken. “Zonder dat dit meer geld en moeite kost, willen we de deelgemeenten en gehuchten betrekken bij de feestvreugde. We stellen daarom voor om elk jaar voor het feest een andere dorpskern te kiezen. Het spreekt voor zich dat we daartoe rekening houden met de mensen die in de kern wonen. En of de dorpskern wel zo’n evenement aankan, zonder al te veel overlast.”

N-VA laat in het midden of bij zo’n nieuwjaarsreceptie al dan niet vuurwerk hoort. “Zonder zo’n vuurwerk zijn de kosten voor het evenement aanzienlijk lager, maar een mooi vuurwerk zorgt wel voor sfeer en brengt vermoedelijk extra belangstellenden op de been”, aldus De Rop.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk