Extra buffercapaciteit in Mollem en Opwijk

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een investering van 380.000 euro goed om in Merchtem een bestaand overstromingsgebied uit te breiden en een bijkomend overstromingsgebied aan te leggen.

Enkele jaren geleden heeft de provincie drie overstromingsgebieden ingericht langs de Grote Molenbeek, op de grens van Asse en Merchtem.

‘Dankzij de goede werking daarvan hebben we sindsdien overstromingen ter hoogte van het knelpunt van de Maurits Sacréstraat in Merchtem kunnen voorkomen’, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor waterlopen.

‘Bij de felle regenbuien van 8 januari van dit jaar hebben we echter gezien dat de drie overstromingsgebieden, met een totale buffercapaciteit van 40.000 kubieke meter, volledig gevuld waren. Daarom gaan we nu de capaciteit verhogen’.

Het overstromingsgebied langs de Smidsestraat in Mollem, waar nu zo’n 12.000 kubieke meter gebufferd kan worden, wordt dubbel zo groot.

Tegelijk gaat de provincie een nieuw overstromingsgebied van 16.000 kubieke meter inrichten langs de Puttenbeek in Opwijk, waarmee de kans op wateroverlast ter hoogte van Klei in Opwijk en de wijk Gasthuis in Merchtem sterk verminderd wordt.

‘Door deze twee projecten samen uit te voeren, houden we de kostprijs beperkt. Voor de uitbreiding van het overstromingsgebied Smidsestraat moet immers vooral grond uitgegraven en afgevoerd worden. Voor de inrichting van het nieuwe overstromingsgebied in Opwijk, op een afstand van ongeveer 6 kilometer, moet grond aangevoerd worden. We creëren zo 28.000 kubieke meter bijkomende buffering voor 380.000 euro, of nauwelijks 13,5 euro per kubieke meter’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk