“90 km per uur op volledige ring”

Verschillende gemeenten willen dat de maximumsnelheid op de Brusselse Ring verlaagt wordt tot 90 kilometer per uur om de CO2-uitstoot te beperken. Vilvoorde is een van hen.

“Op het viaduct geldt die beperking al. Een uitbreiding naar de totaliteit van de ring zou een goede zaak zijn”, zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a). Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is echter niet van plan om de snelheidslimiet aan te passen.

Heel wat gemeentebesturen werken aan een klimaatactieplan om zo tegen 2020 de CO2-uitstoot met twintig procent te verlagen. Een van de opmerkelijke acties die terugkeert is de vraag om de snelheid op de Brusselse Ring te verlagen tot 90 kilometer per uur.

De percentages CO2-uitstoot door het vervoer op de snelwegen zijn namelijk enorm hoog. Vandaag mag er overal nog op de Ring nog 120 kilometer per uur gereden worden, behalve op gevaarlijke stukken zoals het viaduct van Vilvoorde of de bocht in Vorst.

Zowel vanuit de gemeenten in het Pajottenland die aan de ring grenzen (Dilbeek, Beersel) als vanuit de gemeenten in de noordrand weerklinkt de vraag voor een snelheidsbeperking.

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Sp.a) is resoluut voor. “Op het viaduct boven Vilvoorde geldt sowieso al een snelheidsbeperking van 90 km/u. Een uitbreiding naar de totaliteit van de ring om het fijn stof terug te dringen zou een goede zaak zijn. Daarbij zou ook het nodige moeten gedaan worden om die 90km/u op het viaduct ook effectief af te dwingen aangezien er nu nog vaak veel te snel wordt gereden.”

Ook onder meer Machelen en Hoeilaart zijn voorstander. Meer nog, op het grondgebied van Hoeilaart geldt al een beperking tot 90 kilometer uur op het volledig oostelijk traject in het Zoniënwoud tussen Waterloo en het Vier Armenkruispunt.

“Een snelheidsverlaging is op ecologisch vlak uiteraard altijd een verbetering”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Het mobiliteitsprobleem gaan we er echter niet mee oplossen, dat blijkt nog elke dag in deze bewuste zone.” Vandenput pleit voor een trajectcontrole om de snelheid te doen naleven.

Andere gemeenten doen de suggestie dan weer niet. Dat geldt onder meer voor Grimbergen en Wemmel. “Ik zie ook de nood niet meteen aangezien je op grondgebied Wemmel zelfs bij vlot verkeer zelden meer dan 70 of 80 km/u kan rijden op de ring…”, zegt de Wemmelse burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL).

Bij het kabinet van minister Ben Weyts is te horen dat er ondanks de vraag geen plannen zijn om iets aan de limiet te veranderen.

“De Brusselse Ring is niet te vergelijken met de ringwegen in andere Europese hoofdsteden”, legt woordvoerder Jeroen Tiebout uit. “Het beeld van die snelweg is helemaal anders. Daarom kan er 120 kilometer per uur gereden worden, behalve dan op plaatsen waar het gevaarlijk is. De snelheid verlagen lijkt aanlokkelijk maar in de praktijk is het onwaarschijnlijk dat er daardoor minder CO2-uitstoot zal veroorzaakt worden. Er zijn zelfs studies die aantonen dat er bij een lagere snelheid ’s avonds meer files gaan ontstaan. Als we dan langer in de file staan wordt er meer CO2 uit gestoten en staan we dus nergens.”

Topartikels bij Goeiedag.be