Illegalen tegen de lamp bij grote politieactie in Halle-Vilvoorde

De lokale politiekorpsen van Halle-Vilvoorde en de federale politie hielden woensdag van 15 tot 23 uur een grootschalige controleactie EXIT.

De actie is in de eerste plaats gericht tegen de woninginbraken en rondtrekkende dadergroeperingen maar had gisteren ook bijzondere aandacht voor mensensmokkel.

Er zijn in totaal 655 voertuigen en 591 personen gecontroleerd. Hiervan waren er 25 personen geseind als op te sporen voor diverse feiten.

Acht voertuigen werden in beslag genomen, voornamelijk omdat ze niet verzekerd waren. Er werden 100 processen-verbaal opgesteld voor verkeersinbreuken en er werden kleine hoeveelheden drugs aangetroffen. Geen enkele gecontroleerde bestuurder had te diep in het glas gekeken.

Omstreeks 17 uur werd melding gemaakt van een twintigtal personen die uit een Britse vrachtwagen waren gesprongen op de Ring 0 in de omgeving van Zellik/Groot-Bijgaarden en die zich verplaatsten in de richting van de E40 en de parking te Groot-Bijgaarden.

Tijdens de daaropvolgende zoekactie, waarbij ploegen van de politiezones Amow, Dilbeek, de federale Wegpolitie, een speurhond en een helikopter werden ingezet, slaagde de politie erin om 13 jonge mannen die verklaarden afkomstig te zijn uit Syrië, te intercepteren. De verdere afhandeling gebeurde door de federale Wegpolitie Brabant en de mannen werden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uit het onderzoek bleek dat zij aan boord gingen van de Britse vrachtwagen op een parking in Calais. Op de E40 richting Brussel, in de omgeving van Groot-Bijgaarden, maakten ze een gat in de oplegger van de vrachtwagen en trokken zij de aandacht van andere bestuurders.

Toen de vrachtwagen stopte op de pechstrook sprongen ze uit de oplegger, waarna zij werden opgepakt. Na verhoor van de vrachtwagenchauffeur bleek dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er mensen aan boord van zijn voertuig waren gegaan.

Omstreeks 22.50 uur werden nog 3 personen van de groep aangetroffen door de politiezone AMOW, na een melding inzake verdachte gedragingen. Deze 3 personen, jonge mannen die verklaarden afkomstig te zijn uit Syrië, werden eveneens in contact gebracht met de Dienst Vreemdelingenzaken.

Aan de actie namen 10 van de 15 lokale politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde deel. De federale Luchtvaartpolitie en Spoorwegpolitie namen eveneens deel.

De actie werd gecoördineerd vanuit het communicatie- en informatiecentrum te Leuven door de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde.

Voorts zette de federale politie twee drugshonden en een speurhond in en ook de politiehelikopter was oproepbaar.

In totaal werden 94 personeelsleden van de lokale en federale politie ingezet. Naast het uitvoeren van patrouilles werden er diverse controleposten opgericht aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.

Topartikels bij Goeiedag.be