Vijf scholen in Asse starten met nieuwe naam (+ foto's)

Omdat het vandaag allemaal wat hipper mag klinken, starten liefst vijf scholen in Asse het nieuwe schooljaar met een nieuwe naam.

De gemeentelijke basisschool in de Mollestraat en de wijkschool in Krokegem – die groter is dan de school in het centrum, maar één directie deelt met GBS Centrum – onthulden op deze eerste schooldag hun nieuwe naam.

Zo heet GBS Centrum voortaan De Schatkist. ‘Zoals een schatkist vol steekt met waardevolle zaken, zo zijn de kinderen onze ‘schatten’ van de school’, zegt directrice Ingrid Therssen. Het afscheidnemende zesde leerjaar timmerde als cadeau nog een echte schatkist in elkaar, die tegelijk als ideeënbus zal dienen.

In Krokegem werd als nieuwe naam gekozen voor ‘De Springplank’. ‘Kinderen springen ieder jaar van de ene klas naar de andere of van de kleuters naar het lager’, is de filosofie achter de naam.

De namen werden door het schoolteam gekozen uit voorstellen die de kinderen op het einde van vorig schooljaar mochten indienen.

Exit Ascanus

De drie scholen van de vzw Ascanusinstituut maakten hun nieuwe namen al bekend op het einde van het vorige schooljaar.

Het Ascanusinstituut in de Nieuwstraat heet voortaan ‘De Kleine Wereld’, de vestiging in Asse-Terheide is herdoopt tot ‘De Leerheide’ en de kleuterschool op het Gemeenteplein gaat nu door het leven als ‘’t Pleintje’.

Nieuwe directies

Twee gemeentescholen in Asse starten het nieuwe schooljaar ook met een nieuwe directie. In Mollem vervangt Vera Van Keer Harald Willems als directeur. Zij komt van GBS Centrum waar ze les gaf. Elly Schoonjans, voorheen leerkracht in de GBS Relegem, komt in haar school in de plaats van Annelies Cauwenbergh.

Het gaat in beide gevallen om tijdelijke aanstellingen, omdat de vroegere directies een TAO (tijdelijke andere opdracht) vroegen en kregen.

Gezond ontbijt

In de GO!-basisschool Vijverbeek werden de ouders en kinderen vanochtend door de ouderraad onthaald op een gezond ontbijt. Directeur Tom Vancutsem kende alvast geen personeelszorgen, want het volledige team van vorig schooljaar blijft aan de slag.

In de wijkschool van Vijverbeek in Zellik is er vanaf dit jaar voor het eerst een zesde leerjaar, al wordt het deels nog een graadsklas met het vijfde leerjaar.

Deze wijkschool kent de laatste jaren opnieuw een spectaculaire groei, nadat ze tien jaar geleden bijna ten dode opgeschreven leek. De limiet is wel in zicht, want momenteel zijn alle beschikbare lokalen op de site Zellik opnieuw in gebruik.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk