In & Out-winkels vrezen voor voortbestaan (+ video)

Er pakken zich donkere wolken samen boven de vzw Pluspunt, de vereniging achter de In & Out winkels in Zellik en Ternat en De Kleerboetiek in Asse. Alle zogenaamde werkervaringsprojecten (WEP-plus) lopen immers eind september definitief af.

De vzw Pluspunt hield maandag, als een symbolisch protest, een uitvaartviering voor ‘W. Erkervaring’ in de kapel van het voormalige klooster in Zellik, waar 17 jaar geleden de tweedehandswinkel In & Out haar intrek nam. De ‘plechtigheid’ werd bijgewoond door enkele tientallen mensen.

In & Out heeft ook een vestiging in Sint-Katherina-Lombeek (Ternat) en voorts beheert Pluspunt al sinds 1993 De Kleerboetiek in Asse-centrum, een winkel voor tweedehandskledij en herstellingen.

Via haar drie winkels begeleidt de vzw Pluspunt jaarlijks 25 langdurig werklozen, met de bedoeling hen gedurende een jaar terug vertrouwd te maken met arbeidsritme en –ethiek en zo hun kansen op de gewone arbeidsmarkt te vergroten. ‘De helft vindt nadien ook echt gewoon werk’, zegt Guido Ebraert, coördinator van vzw Pluspunt.

In Vlaanderen werden jaarlijks 2.500 langdurig werklozen via deze weg begeleid, maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) vervangt de werkervaringsprojecten door een systeem van ‘werkplekleren’, via een individuele beroepsopleiding op de werkvloer.

‘Er zijn echter tienduizenden werkzoekenden voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is en voor wie dat werkplekleren zeker niet de juiste oplossing is. Die mensen dreigen nu massaal finaal bij het OCMW te belanden’, aldus Ebraert.

Omdat de begeleidingstoelage – 9.000 euro per jaar en per begeleide werkzoekende – wegvalt komt ook de vzw Pluspunt financieel in de zorgen. De staf begeleiders werd al teruggeschroefd van zeven naar vier. Muyters laat via het ‘banenpact’, waarover nog steeds wordt onderhandeld, de deur al twee jaar op een kier voor vzw’s als Pluspunt.

‘Maar intussen loopt het bestaande project definitief af op 30 september. Financieel kan de vzw haar werking hooguit tot december of januari overbruggen.’

‘De komende maanden bekijken we alles dag per dag. We hopen onze drie winkels op een of andere manier voort te kunnen zetten. Een mogelijke uitweg is de gesubsidieerde tewerkstelling via het artikel 60 van de OCMW-wet.’

 

Posted by Bij Bert Ernie on maandag 28 september 2015

Topartikels bij Goeiedag.be