Project Hopmarkt maakt voorzichtige doorstart

Er lijkt opnieuw voorzichtig schot te komen in het vastgelopen dossier van de Hopmarkt in Asse.

De gemeente Asse en de projectontwikkelaar nv Asse Hopmarkt bereikten een vergelijk over de te volgen procedure om de grondwaarde van het projectgebied te bepalen.

Die grondwaarde werd bij de opstart van het dossier, in 2008, nooit officieel geschat of vastgelegd. Het gemeentebestuur was van oordeel dat, alvorens het dossier opnieuw kon worden geactiveerd en nieuwe plannen zouden worden ingediend, er eerst een akkoord moest zijn over die grondwaarde.

Asse liet door het Aankoopcomité Brussel alvast een eigen schatting uitvoeren.

Deze instantie schat de waarde actueel op 7,2 miljoen euro voor een plan met (het omstreden) blok Noord (kant Kattestraat) en 6,8 miljoen euro zonder blok Noord. De projectontwikkelaar raamde, in de afgeslankte plannen, de restwaarde op amper 2 miljoen euro.

De gemeente en de nv Asse Hopmarkt zijn nu akkoord dat een financieel expert wordt aangezocht om het businessplan van de private partner te analyseren en een advies te formuleren over een billijke vergoeding voor de gemeente. De expert zal worden gezocht bij autonome stadsbedrijven die ervaring hebben met deze projecten.

De twee vorige vergunningen voor de Hopmarkt, de oorspronkelijke en een afgeslankte versie van de plannen, werden de voorbije jaren terug naar af gestuurd na beroepsprocedures door het buurtcomité AHA.

Dit comité komt dinsdag samen om de nieuwe stappen te evalueren.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk