Stemmen uit het verleden

De Universiteit Gent beschikt over een unieke collectie bandopnames van vrije gesprekken met goede dialectsprekers, geboren begin 20ste eeuw. Om al dat prachtige materiaal voorgoed te bewaren, werd de collectie het voorbije jaar gedigitaliseerd.

Het is de bedoeling om ze binnenkort onder de naam ‘Stemmen uit het verleden’ voor iedereen toegankelijk te maken op een website. Om de fragmenten echter doorzoekbaar te maken (voor historici, heemkundigen, geïnteresseerden, enz.) wordt er van elk fragment ook een korte inhoud getypt. De korte inhouden van de geluidsopnames worden vooral gemaakt door vrijwilligers met kennis van een dialect uit een bepaalde streek, wat uiteraard nodig is om de gesprekken op de banden voldoende te begrijpen. Vrijwilligers beluisteren de banden en typen een kleine samenvatting in een document dat hen opgestuurd wordt.

Voor enkele dorpen/steden uit de provincie Oost-Vlaanderen wordt nog gezocht naar vrijwilligers. Meewerken kan van thuis uit (als u over een pc beschikt) of op de redactie. Verenigingen of personen die interesse hebben of meer info willen over het project, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pauline Van Daele (Pauline.vandaele@ugent.be), de coördinator van ‘Stemmen uit het verleden’. 

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...