Provincie en gemeente Merchtem begraven OMA-fietsroute

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant neemt – alvast de eerstkomende tijd – geen initiatief meer om Merchtem over de brug te krijgen in het spaakgelopen dossier van OMA, de fietsroute langs spoorlijn 60 tussen Opwijk, Merchtem en Asse.

Op een vraag van provincieraadslid Joris Van den Cruijce (N-VA) naar een stand van zaken in dit dossier antwoordde gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) dat ‘het dossier al heel wat frustraties opleverde en de zaak wellicht eerst enkele jaren moet bekoelen’.

De provincie Vlaams-Brabant legt in de komende jaren een fietssnelweg aan van Asse-station naar Brussel. Waar die route voorheen als ‘OMA-B route’ werd omschreven, spreekt de provincie nu nog enkel van de A-B-route, een traject van 10 km.

Het gedeelte van Asse-station over Merchtem naar Opwijk werd niet erkend als fietssnelweg, waardoor een deel van de kosten voor dit gedeelte ten laste valt van de lokale gemeentebesturen.

Asse en Opwijk blijven bereid om daarin hun deel bij te dragen, maar Merchtem trok de stekker uit het project, ook al stemde de gemeenteraad in april 2013 nog in met de aanleg van de fietsroute en vielen de resultaten van de aanbesteding heel erg mee.

‘Een belangrijk puzzelstuk in het mobiliteitsvraagstuk in onze regio kan zo niet gerealiseerd worden en de burgers wachten intussen op een broodnodige fietsverbinding met Brussel’, zeggen Joris Van den Cruijce en de Opwijkse schepen van Mobiliteit Johan Deleu.

De N-VA afdelingen van de drie gemeenten gaan pleiten om de criteria voor fietssnelwegen te wijzigen zodat ook het traject van Asse tot Opwijk in aanmerking zou komen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk