Iedereen is voor ‘een’ ring rond Asse

Als je mensen vraagt naar het belangrijkste probleem van Asse, dan zal een grote meerderheid wijzen in de richting van de verkeerssituatie in het centrum. Als je vraagt naar oplossingen dan is iedereen voor ‘een’ ring rond datzelfde centrum. Zeker de meerderheidspartijen CD&V en Open VLD. Jong-CD&V gaf – voor de verkiezingen van 2012 – zelfs ‘symbolisch’ de eerste spadesteek van de tweede faze (zie foto).

Toch blijft het dossier van de ring na zoveel jaren nog steeds ‘in de koelkast’. Na de realisatie van het eerste deel (van Mollem richting Zellik) werd het (politieke) touwtrekken zelfs een stuk bitser. Met een actiecomité, de vernietiging van het voorgestelde tracé en een groots aangekondigde verkeers- en mobiliteitsstudie door de Vlaamse regering werd het dossier op een zijspoor gezet.

Vandaag lijkt elke politieke partij overtuigd van de noodzaak om het dossier weer vlot te trekken. Zelfs N-VA, in het verleden eerder een koele minnaar van het ringdossier, roept in een recente publicatie op om ‘een driekwart ring’ te realiseren met de vaststelling dat ‘wie niet in Asse moet zijn, er moet rond rijden’.

Ook N-VA kamerlid Inez De Coninck (uit Opwijk) is van oordeel dat ‘een’ ring er moet komen. Naar aanleiding van het incident met een vrachtwagen die de bovenleiding aan het Assese station stuk trok, richtte zij een parlementaire vragen aan minister Galant (MR). In een persbericht deelt zij mee: ‘Mogelijke tracés worden nu bestudeerd in het kader van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor Asse’.

Daar wringt nu precies het schoentje: het tracé. Er wordt al járen over gepalaverd. Er zijn voorstellen en tegenvoorstellingen die allemaal geen aarde aan de dijk brengen. Ondertussen blijft de centrale as die Asse doorsnijdt een pijnpunt van de eerste orde. De grote verkeersknoop die daar dagelijks ontstaat veroorzaakt grote hinder, niet alleen in het commerciële hart van Asse maar ook in de omliggende gemeenten. Zo klaagt Opwijk al jaren over de steeds toenemende verkeersdruk op Mansteen.

Als de discussie over het tracé al tot eensgezindheid zou leiden, blijft nog de kwestie van de financiering door het Vlaams Gewest. Misschien moeten de Assese politieke partijen overeenstemming over de ringkwestie maar eens opnemen in hun lijstje met goede voornemens voor het jaar 2015.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk